Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

21.11.2018

                     O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie 

 

sme sa presvedčili aj na 16. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa i tento rok ochotne zapojili do tejto našej celomestskej akcie:

 

V mene rytiera Martina zo srdca ďakujeme všetkým deťom, ktoré pre nášho vzácneho hosťa priniesli kresbičky, odkazy, či darčeky (lampášiky, sušené jabĺčka a pod.) a potešili tak svätého Martina svojou dobrosrdečnosťou a pozornosťou.

 

Ďakujeme i všetkým pani učiteľkám, pánom učiteľom, p.katechétke, a predovšetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek  spôsobom podporili a podporujú v deťoch túžbu po šírení dobra a radosti...vo svojom srdci i okolo seba...

   

Tešíme sa na všetky ďalšie spoločné podujatia. OZ Rodinné centrum Svätý Jur

 

 Celý text po kliknutí na nadpis 

 

 

20.11.2018

Mestský úrad oznamuje voľné pracovné miesto učiteľky

 

komplet text tu: 

12.11.2018

Združenia kresťanských seniorov Slovenska pozýva:

 

17. november 1989 je významný deň, v ktorom sa po 40 rokoch totality otočilo koleso dejín aj Slovenska správnym  smerom. ZKS podobne ako minulý rok, aj na tohoročné 29. výročie tejto udalosti, by chcelo aspoň symbolicky pripomenúť. Tento rok by sme chceli v spolupráci s historickými organizáciami polície zorganizovať dňa 17.11.2018 od 14-17 hod. nasledovnú akciu:

 

14 hod.: 6 historických osobných vozidiel Verejnej bezpečnosti z totality a jeden policajný „zberací“ voz – Anton, by sa stretlo na námestí v Svätom Jure, kde by konvoj so zvukovou a svetelnou  signalizáciou dvakrát obehol Prostrednú ulicu. Potom by z aut vystúpili  15 príslušníci VB v dobových uniformách aj s ochrannými štítmi a prilbami a predviedli by bez kontaktu s ľuďmi pochod námestím v zoradenom šíku.

plagatnov18

12.11.2018

Tvorenie z hiny pre najmenších od 3 - 7 rokov

v sobortu 17.11.2018

od 15,30 do 17,00 hod, Prostredná 47A

Prihlásiť sa treba vopred u Peti Bachmayerovej 0907 105 846 do  16.11.2018

príspevok 3 € /  účastník

organizátor:

Mozaika

11.11.2018

Zverejňujeme zatiaľ OFICIÁLNE VÝSLEDKY

komunálnych volieb vo Svätom Jure

 

vo formáte PDF   TU

vo formáte JPG   TU

07.11.2018

Poskytovanie dotácií (finančných príspevkov) v roku 2019.

      Spôsob a podmienky poskytovania dotácií mestom upravuje VZN č. 3/2018 o poskytovaní dotácií (finančných príspevkov) Mestom Svätý Jur: http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3941/3_2018%20VZN%20o%20poskytovani%20dot%C3%A1ci%C3%AD.pdf .

Kto môže požiadať o dotáciu?

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú oprávnenie podnikať na území SR, prípadne zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesto Svätý Jur a majú právnu subjektivitu a ktoré majú sídlo v Meste Svätý Jur alebo pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území Mesta Svätý Jur v prospech jeho občanov. Žiadatelia nesmú mať žiadny dlh voči Mestu Svätý Jur a  zároveň nesmú mať  právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie

 

viac v prílohe tu:

formulár žiadosti o dotáciu tu.

05.11.2018

Komunálne voľby sa uskutočnia už túto sobotu 10.11.2018.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7,00 hod do 22,00 hod. 

 

UPOZORŇUJEME voličov, že z dôvodu nárastu počtu voličov sa zväčšil aj počet volebných miestností.

Pred navštívením volebnej miestnosti sa pozrite, kde sa nachádza tá VAŠA volebná miestnosť. Je dosť možné, že Vaša ulica už patrí do iného okrsku, teda Vaša volebná miestnosť je iná než tomu bolo v minulosti.

Zoznam volebných miestností a rozdelenie podľa ulíc nájdete  tu v DOC: 

 

vo formáte PDF tu:  

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV  tu vo formáte doc:

vo formáte PDF tu: 

 

Viac informácií o voľbách nájdete na

http://www.svatyjur.sk/content/komunalne-volby-10-11-2018

05.11.2018

Srdečne Vás pozývame do múzea na vernisáž výstavy  z cyklu  "Moja záľuba " :Svätý Jur -moja srdcová záležitosť.

Autorka  Mgr.Beata Vlasáková na svojich fotografiách zachytáva naše mestečko a jeho čarovné okolie v rôznych ročných obdobiach.

Výstava prístupná utorok - piatok od 8.do 16.hod. Posledný vstup o 15.30 hod.,

trvá do 27.3.2019 .

02.11.2018

martin2018-vyska

Mílí malí i veľkí, milé rodinky, milí Svätojurania,

srdečne Vás pozývame na 17.ročník svätomartinského svetelného sprievodu.

Srdečne sme všetci vítaní v nedeľu dňa 11.11.2018  zísť sa na námestí nášho mesta, odkiaľ sa o 17 hod.svetelný sprievod pohne na čele za symbolickým rytierom-sv.Martinom na bielom koni hore námestím na nádvorie farského kostola.

 

Z kostolného nádvoria sa následne sprievod presunie do vysvietenej Scheidlinovej záhrady, kde sa budeme môcť zohriať teplým čajíkom. 

 

Tešíme sa na vás. vaši kamaráti z Rodinného centra Svätý Jur

17.10.2018

Mesto Svätý Jur zverejňuje vyhlásenie voľného pracovného miesta referenta cestného hospodárstva a služieb podnikateľom.

 

Text tu: 

Anketa