Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.03.2018

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  4965/336/2018/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 12.3.2018

 

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  20. 3. 2018 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

 

09.03.2018
05.03.2018

Fragile_Narcis_SvJur

01.03.2018

Mestský úrad bude dňa 1.3.2018 z technických príčin ZATVORENÝ.

V budove prebiehajú rekonštrukčné práce

 

Ďakujeme za pochopenie

27.02.2018

Mesto Svätý Jur informuje občanov o možnosti uchádzať sa o funkciu prísediaceho Okresného súdu v Pezinku. Podľa ustanovenia § 140 zákona č.  385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich volia miestne zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu kandidátov                na prísediacich súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si miestne zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

 

Dotazník pre uchádzača o funkciu prísediaceho si môžete stiahnuť tu: Prísediaci-žiadosť

 

21.02.2018

Mesto Svätý Jur oznamuje právnickým osobám - podnikateľom, že rozhodnutie, ktorým sa vyrubuje poplatok za komunálny odpad im už bude doručené do elektronickej stránky na www.slovensko.sk

 

Dokumenty doručené do elektronickej stránky si môžete otvoriť taktiež  pomocou ovládačov stránky www.slovensko.sk  (teda kliknete pravím tlačítkom na dokument a potom dáte otvoriť pomocou.. a musíte nájsť cestu k príslušnému ovládaču, ktorý ste si nahrali na svoj PC)

Balík aplikácií D.Suite/eIDAS stránky www.slovensko.sk obsahuje komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.

 

Ak nebudete vedieť otvoriť doručený dokument, treba kontaktovať  prevádzkovateľa www.slovensko.sk  :

20.02.2018

Vo štvrtok 22.2.2018 z dôvodu odstávky elektriny na Kollárovej ulici bude školská jedáleň a školský klub detí mimo prevádzky. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. Prosíme rodičov, aby dali deťom teplé oblečenie. Poobedňajšia činnosť sa ruší (ŠKD a záujmové krúžky). Žiadame rodičov, aby si po deti 1. stupňa prišli hneď po ukončení vyučovania. Ďakujeme za porozumenie.

13.02.2018

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur, zverejnené na ÚVO dňa 12. 02. 2018

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412169

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu:

1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu

2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride

Záujemci o účasť vo verejnom obstarávaní sa môžu registrovať na: https://evo.gov.sk/evo/tender/4131_4503_20180212.nsf/user?OpenForm 

12.02.2018

Mesto Svätý Jur zverejňuje zoznam poberateľov 2 % daní so sídlom v meste Svätý Jur


ZOZNAM EXCEL  tu:

 

Zoznam v PDF  tu

03.02.2018

Karneval

Úradná tabuľa

02.03.2018 - 20.03.2018
02.03.2018 - 20.03.2018
02.03.2018 - 20.03.2018
02.03.2018 - 20.03.2018
02.03.2018 - 20.03.2018
28.02.2018 - 20.03.2018