Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

26.03.2020

Mesto Svätý Jur zriadilo senior linku – 0918 360 613 – pre všetkých seniorov starších ako 62 rokov.
Na tejto linke mesto ponúka pomoc pre všetkých, ktorí ostali sami, ešte nemajú rúško, alebo potrebujú urobiť nákup prípadne vybrať lieky. Volajte nám na telefónne čísla: 02/49202301 alebo na senior linke 0918 360 613.
 
 

26.03.2020

Mesto Svätý Jur prostredníctvom Mestskej polície a Únie žien roznáša seniorom rúška do domácností.

26.03.2020

HODY 2020 sú zrušené.

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus)  a tiež prijatých rozhodnutí vlády Slovenskej republiky sme nútení Slávnosti Svätého Juraja – HODY tento rok zrušiť. Do odvolania sú aj všetky ostatné kultúrne a športové podujatia zrušené.

 

25.03.2020
Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy vo Svätom Jure prebieha elektronickou formou na 
https://zssvjur.edupage.org/
 
                        
Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronickú prihlášku : https://zssvjur.edupage.org/register/ 
do 20.4.2020  Takto vyplnenú prihlášku už netreba vytláčať a ani doručovať.
 

 
Rodičia, ktorí žiadajú o odloženie povinnej škol. dochádzky, alebo o predčasné zaškolenie  svojho dieťaťa to napíšu do poznámky v prihláške. Poštou zašlú odporúčanie od detskej lekárky a z pedag.–psychologickej poradne na adresu školy.
Zoznam školských potrieb, ktoré bude Vaše dieťa v 1. roč. potrebovať, nájdete na našej webovej stránke. Riaditeľstvo ZŠ sa rozhodlo pomôcť rodičom v tejto náročnej situácii a súbor pracovných zošitov na matematiku zakúpi pre prvákov z vlastných zdrojov.
24.03.2020

Pošta Svätý Jur bude v dňoch od 24.03.2020 do odvolania

 

Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

 

Otvorená

Po: 08:00 – 13:00

Ut: 08:00 – 13:00

St: 13:00 - 18:00

Št: 08:00 – 13:00

Pia: 08:00 – 13:00

23.03.2020

 

Ak vyrábate alebo hľadáte ochranné rúška, môžete sa zapojiť do projektu bezplatnej databázy výrobcov rúšok. Webovú službu nájdete na https://www.hladamruska.sk

logo

 

23.03.2020

Oznam o dočasne pozastavenom odbere objemného odpadu na zbernom dvore


Oznamujeme obyvateľom vo Svätom Jure, že Zberný dvor z technických príčin nebude dočasne od 23.3.2020 do odvolania prijímať objemný odpad od obyvateľov.

Ďakujeme za pochopenie

20.03.2020

Mestský úrad Svätý Jur za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 zatvára mestský úrad pre stránky predbežne  od 16.3.2020 do 27.3.2020

V tieto dni bude zatvorená aj podateľňa.

Svoje podania môžete podať emailom  msu@svatyjur.sk, prostrednístvom www.slovensko.sk alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove MsÚ.

 

Vybavovať budeme len vopred dohodnuté stránky, ktoré nemôžu byť odložené. 

V nevyhnutných prípadoch sa môžete objednať u príslušného referenta http://www.svatyjur.sk/content/mestsky-urad


19.03.2020

Vážení občania,

 

chceli by sme Vás požiadať, aby ste všetky platby realizovali bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené na Rozhodnutí - Výmere

 

je to:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

 

Nezabudnite uviesť správny VARIABILNY SYMBOL a Špecifický symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno poplatníka na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu) a účel platby.

 

Ďakujeme za porozumenie

 

Mestský úrad

19.03.2020

V súvislosti s karanténnymi opatreniami mnohí z Vás ostali doma a venujete sa záhradkám.

 

Zároveň sa nám začali množiť sťažnosti na pálenie ohňov a obťažovanie dymom. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle zákona o odpadoch § 13 písmeno g) je pálenie biologicky rozložiteľného odpadu zakázané. Konaním sa dopúšťa priestupku podľa  § 115 ods. 1 písm e), ktorý prejednáva obec.

Obec môže uložiť pokutu do výšky 1 500 € (§115 ods. 2 písm. a)

 

Prosíme buďme ohľaduplní nielen k sebe ale aj k životnému prostrediu

 

ĎAKUJEME