Mesto Svätý Jur

Dochádzka členov komisií a MsR

Dochádzka členov komisí v roku 2019
  • Mestská rada 
  • Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov
  • Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok
  • Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku
  • Komisia pre šport, kultúru a podnikanie
  • Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Dochádzka členov komisí v roku 2018
Dochádzka členov komisí v roku 2017

 

Dochádzka členov komisí v roku 2016
Dochádzka členov komisí v roku 2015
Dochádzka členov komisií  v roku 2014

 

Dochádzka členov komisií a členov Mestskej rady na rokovania v roku 2013
Dochádzka členov komisií a členov Mestskej rady na rokovania v roku 2012