Mesto Svätý Jur

Dochádzka členov komisií a MsR

Dochádzka členov komisí v roku 2018
Dochádzka členov komisí v roku 2017

 

Dochádzka členov komisí v roku 2016
Dochádzka členov komisí v roku 2015
Dochádzka členov komisií  v roku 2014

 

Dochádzka členov komisií a členov Mestskej rady na rokovania v roku 2013
Dochádzka členov komisií a členov Mestskej rady na rokovania v roku 2012