Mesto Svätý Jur

eGov-Hlásnik

eGovHlásnik mesta Svätý Jur:

 

https://sms-info.eu/spravy/odosielatel/svaty-jur

 

 

O službe eGovHlásnik:

egov-hlasnikSlužba eGov-Hlásnik je jednou z eGov-služieb určených pre budovanie eGovernmentu - elektronického prístupu občanov k informáciam a službám samosprávy.

Prostredníctvom služby eGov-Hlásnik môže samospráva (obec, mesto alebo samosprávny kraj) jednoduchým spôsobom prevádzkovať vlastný aktívny informačný portál, ktorý zabezpečuje rozosielanie krátkych správ registrovaným občanom prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Služba slúži na rýchle a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach a je modernou obdobou obecného rozhlasu (popri zverejňovaniu informácií na www a úradnej tabuli).

Pre správy rôzneho druhu a obsahu (napr. o činnosti samosprávy, o kultúrnych podujatiach) je možné zriadiť samostatné informačné kanály. Občan si vo svojich nastaveniach určí, ktoré správy a akým spôsobom chce prijímať.

K príjmu správ konkrétnej samosprávy sa občan registruje na stránke jej informačného portálu, prístupného z www stránky. eGov-Hlásnik spolupracuje so systémom správy elektronickej identity používateľov e-ID.sk, ktorý centrálne spravuje základné prihlasovacie a kontaktné údaje (číslo mobilu, e-mailovú adresu). Systém e-ID.sk tiež umožňuje ochranu elektronickej identity občanov dvojfaktorovým prístupom (známym najmá z InternetBankingu – GRID-karta, jednorazové heslo cez SMS, SMART-karta…) a sprostredkuje samotné rozosielanie SMS vrátane ich úhrad.

Občan môže byť registrovaný na príjem správ z viacerých samospráv. Pri registrácii do informačného portálu druhej (a každej ďalšej) samosprávy po prihlásení len potvrdí, že chce dostávať jej správy a nastaví výber kanálov.