Mesto Svätý Jur

Hlásenie porúch

UPC – Svätojurská káblová televízia:
 • 02/59422 222 - UPC poruchy

 

Voda a kanalizácia:

Bratislavská vodárenská spoločnosť

 • 0800/121 333 (dispečing - hlásenie porúch)
 • 0850/123 122 (call centrum)

 

Plyn:

Slovenský plynárenský podnik, Stredisko distribúcie plynu

 • Mlynské nivy 44b           
  825 11 Bratislava
  mcz@spp-distribucia.sk
  F: 02/53 41 47 09, 0850 111 727 (hlásenie porúch)

 

Elektrina:

poruchy nahlasovať na čísle:

 • 0850/111 555 (dispečing)
 • 0800/111 567

 

Verejné osvetlenie:

poruchy nahlasovať na čísle:

 • 02/44971321 (MsÚ – Ing. Roman Šišovič)

prípadne na email: msu@svatyjur.sk

 

Doprava:

A) poškodenie štátnej cesty II/502 a dopravného značenia na nej

Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Čučoriedková 6,

827 12 Bratislava

Tel/Fax sekretariát: +421 2 43424000
Centrálny dispečing Zimnej údržby: 0911255741

Hospodárske stredisko Pezinok
Šenkvická č. 10
902 01 Pezinok

Ved. stred. Pezinok Viera Jarošová

033/645 2417

0903/445 061

rc.pezinok@rcba.sk

 

B) poškodenie ostatných ciest, chodníkov či dopravného značenia na nich

 • 02/44971321, 0917717582 (MsÚ – Mgr. Orlický)