Mesto Svätý Jur

Komunálne voľby 10.11.2018

Tu budeme postupne vkladať informácie o komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 10.11.2018

 

Oficiálne informácie o právach, spôsoboch, volebnej kampani.... pre voliča, politické strany a kandidátov...a iné  sa nachádzajú: 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Oznámenie mesta o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

Určenie počtu volebných okrskov a volebných miestností:
TU aj so zoznamom ulíc

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV  tu:


Počet obyvateľov mesta Svätý Jur ku dňu vyhlásenia volieb bol:   5828 

 

Uznesenia poslancov Mestského zastupiteľstva z 26.6.2018 týkajúce sa komunálnych volieb 2018

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018
Číslo uznesenia 2018/4-7

MsZ určuje počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 v počte 11 poslancov v 1 volebnom obvode.

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018
Číslo uznesenia 2018/4-8

MsZ určuje plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Svätý Jur na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022.

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.1 Komunálne voľby 2018
Číslo uznesenia 2018/4-9

MsZ berie na vedomie počet volebných okrskov 5.

 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9

 

 

Menovanie zapisovateľa/ky miestnej volebnej komisie:

primátor mesta Svätý Jur menoval za zapisovateľku do volieb do orgánov samosprávy 10.11.2018 v meste Svätý Jur:

meno : Mgr. Martina Khardani

sídlo : Prostredná 29, 90021 Svätý Jur

tel.číslo : 0917 288 175

email : sekretariat@svatyjur.sk

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie sa môže zaslať na email: msu@svatyjur.sk

 

Určenie plôch na vyvesenie predvolebných plagátov TU

 

Splnenie informačnej povinnosti - GDPR - VOĽBY