Mesto Svätý Jur

Mestská rada a komisie

Mestská rada  

bola schválená 15. 12. 2014  v zložení:


 1. zástupca primátora  Ing. Peter Dočolomanský CSc.,
 2. Gahér František, Prof., PhDr., CSc.
 3. Marián Fraňo,

 

Tajomník: Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ

 

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov
 • Predseda:
  • Marián Fraňo
 • Tajomník:

          Ing. Michal Follrich, Ing. Mariana Fiamová

 • Členovia:

     Jaroslav Juriga, Vlastimil Gejgus, Štefan Badinský, Anna Beladičová, Ján Kročka, Pavelek Juraj, Oravcová Monika

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok
 • Predseda:
  • Ing. Peter Dočolomanský, CSc.
 • Tajomník:

           Ing. Zuzana Vlčková

 • Členovia:

         František Gahér,  Ján Unger, Lucia Marušicová, Michal Stanovský,  Jozef Srna, Peter Hupka, Daniela Horňáková, Blanka Cepková

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku
 • Predseda:
  • Mgr. Andrea Hranická 
 • Tajomník:

          Zuzana Štefanovičová

 • Členovia:

          Štefan Horváth, Monika Janáčová, Marta Macháčková,  Július Filo, Ján Gróf, Martin Achberger

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie
 • Predseda:
  • Mgr. Monika Číková
 • Tajomník:

          Anna Opaterná

 • Členovia:

         Michal Zeliska, Peter Gabura st., Kamil Pajer, Milan Korček ml., va Rebollo,

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Predseda:
  • Marián Grančič
 • Tajomník:

          Ing. Linda Fraňová

 • Členovia:

          Bohuš Pajer ml., Peter Lipovský, Miloš Grančič, Ladislav Macháček, Július Mesároš, Stanislav Barok, Marián Bordáč, Matej Čičo, Vladimír Pažitný ml., Jozef Toman

 

 

Komisia na preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 • Predseda:

          Gahér František, Prof., PhDr., CSc.

 • Členovia:

          Peter Dočolomanský Ing. CSc.., Andrea Hranická Mgr., Július Filo  Prof. ThDr.

 

Komisia pre sťažnosti na primátora a poslancov
 • Predseda:

          Ján Gróf JUDr.

 • Členovia:

          Andrea Hranická Mgr., Štefan Horváth MUDr.,

 

Zástupcovia školských rád

obecná školská rada
 • Prof., PhDr., František Gahér CSc.,
 • ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

 

školská rada ZŠ Kollárova
 • Doc., Ľuborím Batka Dr. theol.,
 • ThDr. Július Filo, Dr.h.c.
 • Ing. Alexander Achberger
 • MUDr. Štefan Horváth

 

Školská rada ZUŠ Kollárova
 • Ing. Peter Dočolomanský PhD.
 • Mgr. Michal Zeliska
 • Ing. Mariana Fiamová

 

Školská rada MŠ Bratislavská
 • Mgr. Andrea Hranická
 • Mgr. Michal Zeliska

 

Školská rada MŠ Felcanova
 • Mgr. Monika Číková

 • Doc., PhDr., František Gahér CSc.

 

Školská rada MŠ Pezinská
 • Marián Fraňo
 • JUDr. Ján Gróf

 

Školská rada MŠ Veltlínska
 • Marián Grančič
 • Ing. Bohumil Pajer
Anketa