Mesto Svätý Jur

Mestská rada a komisie

Mestská rada  

bola schválená 4. 12. 2018  v zložení:


 1. zástupca primátora  Ing. Peter Dočolomanský CSc.,
 2. Gahér František, Prof., PhDr., CSc.
 3. Marián Fraňo,

 

Tajomník: Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ

 

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov
 • Predseda:
  • Marián Fraňo
 • Tajomník:

          Ing. Michal Follrich, Ing. Mariana Fiamová

 • Členovia:

 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok
 • Predseda:
  • Ing. Peter Dočolomanský, CSc.
 • Tajomník:

           Ing. Zuzana Vlčková

 • Členovia:

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku
 • Predseda:
  • prof. ThDr. Július Filo
 • Tajomník:

          Ing. Ivona Švorcová

 • Členovia:

 

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie
 • Predseda:
  • Mgr. Michal Zeliska
 • Tajomník:

          Zuzana Prôčková

 • Členovia:

         

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Predseda:
  • Mgr. Martin Achberger
 • Tajomník:

          Mgr. Lucia Poljovková

 • Členovia:

 

 

 

Komisia na preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 • Predseda:

          Gahér František, Prof., PhDr., CSc.

 • Členovia:

 

 

Komisia pre sťažnosti na primátora a poslancov
 • Predseda:

          Ján Gróf JUDr.

 • Členovia:

 

 

Zástupcovia školských rád

obecná školská rada
 • Prof., PhDr., František Gahér CSc.,

 

školská rada ZŠ Kollárova
Školská rada ZUŠ Kollárova
 • Ing. Peter Dočolomanský PhD.
 • Mgr. Michal Zeliska
 • Ing. Mariana Fiamová

 

Školská rada MŠ Bratislavská

 

Školská rada MŠ Felcanova
 •  

 

Školská rada MŠ Pezinská

 

Školská rada MŠ Veltlínska