Mesto Svätý Jur

Mestská rada a komisie

Mestská rada  

bola schválená 4. 12. 2018  v zložení:


 1. zástupca primátora  Ing. Peter Dočolomanský CSc.,
 2. Gahér František, Prof., PhDr., CSc.
 3. Marián Fraňo,

 

Tajomník: Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ

 

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov
 • Predseda:
  • Marián Fraňo
 • Tajomník:

          Mgr. Simona Paličová, Ing. Mariana Dvorščíková

 • Členovia:

Štefan Badinský, Anna Beladičová, Michal Gabura, Vlastislav Gejguš, Jaroslav Juriga,

 Dušan Reichhardt, Ľubica Szabóová Vysocká

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok
 • Predseda:
  • Ing. Peter Dočolomanský, CSc.
 • Tajomník:

           Ing. Zuzana Vlčková

 • Členovia:

František Gahér, Daniela Horňáková, Juraj Jadroň, Lucia Marušicová, Jozef Srna,

Michal Sanovský, Ján Unger, František Veselý

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku
 • Predseda:
  • prof. ThDr. Július Filo
 • Tajomník:

          Ing. Ivona Švorcová

 • Členovia:

Ivana Gáboríková, Ján Gróf, Štefan Horváth, Marta Macháčková, Adela Porvazníková

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie
 • Predseda:
  • Mgr. Michal Zeliska
 • Tajomník:

          Zuzana Prôčková

 • Členovia:

Bernadeta Baroková, Michal Bažalík, Peter Gabura, Zuzana Jurisová, Miroslav Miklovič

Martin Mikuš, Kami Pajer, Alexander Palič

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Predseda:
  • Mgr. Martin Achberger
 • Tajomník:

          Mgr. Zuzana Somorovská

 • Členovia:

Lukáš Achberger, Stanislav Barok, Marián Bordáč, Mairán Grančič, Miloš Grančič,

Peter Lipovský, Ladislav Macháček, Július Meszároš, Bohumil Pajer, Vladimír Pažitný ml.

 

 

Komisia na preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 • Predseda:

          Gahér František, Prof., PhDr., CSc.

 • Členovia:

Ing. Peter Dočolomanský CSc., Prof., ThDr. Július Filo

 

Komisia pre sťažnosti na primátora a poslancov
 • Predseda:

          Ján Gróf JUDr.

 • Členovia:

MUDr. Štefan Horváth, Marián Grančič

 

Zástupcovia školských rád

obecná školská rada
 • Prof., PhDr., František Gahér CSc.,
 • Michal Koreň

 

školská rada ZŠ Kollárova
 • Marián Fraňo,
 • Michal Gabura
 • Michal Koreň
 • JUDr. Ján Gróf

 

Školská rada ZUŠ Kollárova
 • Ing. Peter Dočolomanský PhD.
 • Mgr. Michal Zeliska
 • Ing. Mariana Dvorščíková

 

Školská rada MŠ Pezinská
 • MUDr. Štefan Horváth
 • Marián Fraňo

 

Školská rada MŠ Bratislavská
 • Mgr. Martin Achberger
 • Mgr. Michal Zeliska

 

Školská rada MŠ Felcanova
 • Michal Gabura

 • Prof.PhDr. František Gahér, CSc.

 

Školská rada MŠ Veltlínska
 • Marián Grančič
 • Ing. Bohumil Pajer