Mesto Svätý Jur

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Podľa sčítania ľudu v roku 2001 bol počet obyvateľov Svätého Jura 4 614.

Podľa SODB  k 21. máju 2011 bolo sčítaných obyvateľov s TP:   5 141

z toho mužov: 2 463 a žien: 2678

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:   5 921

 

Pohyb obyvateľstva 2018:

  • narodení:               97
  • prisťahovaní:       147
  • odsťahovaní:       137
  • zomrelí:                 50

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:   5 789

 

Pohyb obyvateľstva 2017:

  • narodení:                75
  • prisťahovaní:       228
  • odsťahovaní:       124
  • zomrelí:                   44
Pohyb obyvateľstva 2016

Narodení: 82

Prisťahovaní: 184

Odsťahovaní: 142

Zomrelí: 52

 

Pohyb obyvateľstva 2015:
  • narodení:          67
  • prisťahovaní:  141
  • odsťahovaní:   134
  • zomrelí:             52
Pohyb obyvateľstva 2014:
  • narodení:          76
  • prisťahovaní:  183
  • odsťahovaní:   139
  • zomrelí:             50
Pohyb obyvateľstva  2013:
  • narodení:         96
  • prisťahovaní: 173
  • zomrelí:           49
  • odsťahovaní:   75

 Pohyb obyvateľstva 2012:
  • narodení:   81
  • presťahovaní:  141
  • zomrelí:    48
  • odsťahovaní:    84
Pohyb obyvateľstva 2011:
  •  narodení : 70
  •  prisťahovaní : 185
  •  zomrelí :  44
  • odsťahovaní :  63
Pohyb obyvateľstva 2010 :
  • narodení :  74 
  • prisťahovaní : 173
  • zomrelí :  58
  • odsťahovaní : 83
Pohyb obyvateľstva 2009:
  • narodení : 66
  • prisťahovaní : 201
  • zomrelí : 57
  • odsťahovaní : 59

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:  5789
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 5754
Počet obyvateľov k 31.12.2015: 5694
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 5672
Počet obyvateľov k 31.12.2013:  5602
Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 5459
Počet obyvateľov k 31.12.2011 : 5 369
Počet obyvateľov k 31.12.2010 : 5 221
Počet obyvateľov k 31.12.2009 : 5 115
Počet obyvateľov k 31.12.2008 : 4 964
Počet obyvateľov k 31.12.2007 : 4 930