Mesto Svätý Jur

Register zverejňovania ponúk - poľnohospodárske pozemky

Register zverejňovania ponúk
prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v meste Svätý Jur
No. Katastrál. územie Druh pôdy parc.č. Celková výmera (m2) Cena za m2 (€) Kontakt Zverejnené
od -do
1. Svätý Jur ostatné plochy 2229 327 49,26 0903787866 9.8. - 25.8.2016
2 Svätý Jur ostatné plochy 2230 180 49,26 0903787866 9.8. - 25.8.2016
3 Svätý Jur vinice 2231 2377 49,26 0903787866 9.8. - 25.8.2016
4 Svätý Jur vinice 2232/1 1151 49,26 0903787866 9.8. - 25.8.2016
5 Svätý Jur zastavané plochy a nádvoria 2232/2 25 49,26 0903787866 9.8. - 25.8.2016
 6  Neštich
 vinice  228  903  dohodou  0905866795  22.11. - 8.12.2016
 7  Neštich  vinice  229/1  194  dohodou  0905866795  22.11. -8. 12. 2016
 1  Svätý Jur
 TTP  3488/1  6297  19,85  0944333983  od 17.1.2017
 2  Svätý Jur
 orná pôda
 6719/2  2010  3,-  0905613492  6.3.-21.3.2017
 3  Svätý Jur
 orná pôda
 6859  4619  3,-  0905613492  6.3.-21.3.2017