Mesto Svätý Jur

Školská jedáleň - jedálniček

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu: 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Stravné od 1.9.2019 je nasledovné:

ýiaci 1. stupeň 1,21 € / obed + 5 € réžia/ mesiac

žiaci 2. stupeň 1,30 € / obed + 5 € réžia/mesiac

deti MŠ             1,54 € / obed + 5 € réžia / mesiac

 

Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, alebo mesačne na mesiace september až máj: 

pre žiakov 1. stupňa          6 € / mesiac

pre žiakov 2. stupňa          8 € / mesiac

pre predškolákov v MŠ    12 € / mesiac

pre ostatné deti v MŠ       30 € / mesiac


Zúčtovanie prebehne v  platbe za stravu na jún 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534Jedálny lístok pre deti v ZŠ

rok 2019

 

prázdniny

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

43. týždeň

44. týždeň

45. týždeň

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň

49. týždeň

50. týždeň

51. týždeň

52. týždeň

 

 

Jedálny lístok pre deti v MŠ

 

rok 2019

 

prázdniny

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

43. týždeň

44. týždeň

45. týždeň

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň

49. týždeň

50. týždeň

51. týždeň

52. týždeň