Mesto Svätý Jur

Školská jedáleň - jedálniček

Jedálny lístok pre deti v ZŠ

rok 2019

 

prázdniny

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

40. týždeň

 

 

Jedálny lístok pre deti v MŠ

 

rok 2019

 

prázdniny

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

40. týždeň