Mesto Svätý Jur

Školská jedáleň - jedálniček

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu: 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Stravné od 1.9.2019 je nasledovné:

ýiaci 1. stupeň 1,21 € / obed + 5 € réžia/ mesiac

žiaci 2. stupeň 1,30 € / obed + 5 € réžia/mesiac

deti MŠ             1,54 € / obed + 5 € réžia / mesiac

 

Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, alebo mesačne na mesiace september až máj: 

pre žiakov 1. stupňa          6 € / mesiac

pre žiakov 2. stupňa          8 € / mesiac

pre predškolákov v MŠ    12 € / mesiac

pre ostatné deti v MŠ       30 € / mesiac


Zúčtovanie prebehne v  platbe za stravu na jún 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534Jedálny lístok pre deti v ZŠ

rok 2020

 

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

9. týždeň

10. týždeň

 

Školy, škôlky a školské zariadenia budú zatvorené od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. Deti sú automaticky odhlásené aj zo stravy - uvedené nie je potrebné nahlasovať.

 

Jedálny lístok pre deti v MŠ

 

rok 2020

 

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

9. týždeň

10. týždeň

Školy, škôlky a školské zariadenia budú zatvorené od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. Deti sú automaticky odhlásené aj zo stravy - uvedené nie je potrebné nahlasovať.