Mesto Svätý Jur

Školstvo a vzdelávanie

Zoznamy škôl a školských zariadení podľa zriaďovateľov

Zriaďovateľ:
názov: Mesto Svätý Jur
adresa: 900 21 Svätý Jur, Prostredná č. 29
Okres : Pezinok, kód - 107
IČO : 000304832
DIČ: 2020662138
email: msu@svatyjur.skweb: www.svatyjur.sk tel.č.: 02/44971321
fax: 02/44971320

Školy / zariadenia – právne subjekty a ich súčasti

 • Základná škola, Školský klub detí, Kollárová č.2, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: 035602244, kód matersk. org.: 000304832, okres: 107
  riaditeľ: Vajcík Vladimír, Dr., tel: 02/44971529

          http://zssvjur.edupage.org/, zssvjur@gmail.com

 

Školy / zariadenia – neprávne subjekty zriaďovateľa

 • Školská jedáleň pri ZŠ, Kollárová č.5, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: 710073364, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  riaditeľ: Mgr. Ľubomíra Wágnerová, tel: 02/44971597,  0908 789 534, jedalen@svatyjur.sk
 • Materská škola, Pezinská č.1, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: 710160887, kód matersk.org: 000304832, okres: 107
  riaditeľ: Nemčovičová Jana, tel: 02/44971215,  slniecko@svatyjur.sk 
 • Materská škola, Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur  (lokalita Kačačnice)

          kód školy: 710160887, kód matersk.org: 000304832, okres: 107
          riaditeľ: Schwarzová Jarmila, tel: 02/38103608,  ms.veltlinska@gmail.com

 • Materská škola, Felcánová č.7, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: 710002203, kód matersk.org: 000304832, okres: 107
  riaditeľ: Hupková Silvia, tel: 02/44971350, shupkova@gmail.com 
 • Materská škola, Bratislavská č.50, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: 710160887, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  riaditeľ: Hergottová Michaela, tel: 02/44971205 , michaela.hergottova@gmail.com
 • Výdajňa školskej kuchyne pri Šj. Kollárová č.5 pri ZŠ Svätý Jur - s miestom prevádzkovania MŠ Pezinská č.1, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: -, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  tel: 02/44971215
 • Výdajňa školskej kuchyne pri Šj. Kollárová č.5 pri ZŠ Svätý Jur - s miestom prevádzkovania Alokovaná MŠ Pezinská 1, Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: -, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  kuchárka: Lenka Križanová, tel: 02/38103608
 • Výdajňa školskej kuchyne pri Šj. Kollárová č.5 pri ZŠ Svätý Jur s miestom prevádzkovania MŠ Felcánová č. 7, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: -, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  kuchárka: Elena Kállaiová, tel: 02/44971350
 • Výdajňa školskej kuchyne pri Šj. Kollárová č.5 pri ZŠ Svätý Jur s miestom prevádzkovania MŠ Bratislavská č.50, 900 21 Svätý Jur
  kód školy: -, kód matersk.org.: 000304832, okres: 107
  kuchárka: Renáta Kasznárová, tel: 02/44971205

Súkromá materská škola ABCclub -

predškolské vzdelávanie detí od 2 do 7 rokov

Pondelok - Piatok: 7,00 - 17,3000 hod

SNP 1/124
900 21 Svätý Jur
www.abcclub.sk

riaditeľka: Mgr. Daniela Badíková
Tel: 0905/278 311
email: info@abcclub.sk

Rôzne dokumenty