Mesto Svätý Jur

Staré zmluvy mesta

Mesto Svätý Jur sa rozhodlo zverejniť postupne aj staré zmluvy - podpísané do 31.12.2010

zmluva s OZ TABAK na prenájom tenisových ihrísk pri ZŠ

zmluva s OZ AI NOVA na budovu ITC za účelom prevádzky ITC