Mesto Svätý Jur

Tlačivá

AK NEVIETE OTVORIŤ NEJAKÉ TLAČIVO, použite iný prehliadač. Odporúčame MOZILLA FIREFOX
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za automaty:

podľa poslednej zmeny zákona od 1.1.2013 sa podáva SPOLOČNÉ daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie stroje a automaty. Tlačivá sú:

 

Daň za psa:

 

Daň za ubytovanie:

 

Doprava, cestný správny orgán, zvláštne užívanie verejných priestranstiev:

 

Hazardné hry a automaty:

 

Matrika, ohlasovňa pobytu, overovanie:

 

Školstvo

 

Súpisné a orientačné čísla stavby, potvrdenie o veku stavby:

 

Miestny poplatok za komunálne odpady:

 

Dotácie - granty  z rozpočtu mesta  - participatívny rozpočet

 

Nájom pozemkov, nebytových priestorov a i.:

 

Ohňostroj:

 

Podnikanie, prevádzky, SHR:

 

Sociálna pomoc:

 

Stavebný úrad:

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf

 

 

Územné plánovanie, drobné stavby a stavebné úpravy:

 

Verejné podujatia:

 

Životné prostredie: