Mesto Svätý Jur

Účtovné uzávierky

Konsolidované účtovné uzávierky

2018

  • Konsolidované poznámky mesta Svätý Jur
  • Konsolidovaná účtovna závierka (súvaha, VZaS, Poznámky tabulky)
  • Výrok audítora 2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

2012

 

2011

2010

 

2009

 

Účtovné uzávierky

2018

2017

 

2016

 

2015

2014

2013

2012

 

2011

 

2010

 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003