Mesto Svätý Jur

Verejné obstarávania - vestník

 

Rekonštrukcia ulice Partizánska z 19.9.2017 zverejnené na UVO

https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4131/zakazky/410475/dokumenty

 

Telocvičňa pri Základnej škole Kollárová ulica, Svätý Jur

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/402008

Zverejnené verejné obstarávanie Oznámenie vestníka UVO   10595- WXP

vestník č. 131/2016 z 8.7.2016

 

Mestský úrad, Rekonštrukcia pamiatkového objektu – Hlavné schodisko z 1.7.2015

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/301962

 

Modernizácia a oprava CSS  z 1.7.2015

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/301965

 

Schodisko MsU

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/289771