Mesto Svätý Jur

Voľby do NR SR 2020

MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o:

1. voľbu poštou
2. hlasovací preukaz,

zaslaním žiadosti na elektronickú adresu:  msu@svatyjur.sk prípadne zaslaním na adresu:

mesto Svätý Jur,

Prostredná 29

90021  Svätý Jur

 

Žiadosť pre voľbu poštou treba doručiť najneskôr však do 10.1.2020 

Žiadosť o hlasovací preukaz treba podať do 28.2.2020 len v rámci pracovných hodín MsÚ. Odporúčame vopred overiť prítomnosť pracovníčky.

 

Volebné miestnosti : rozdelenie ulíc do okrskov TU

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžete zasielať na email: msu@svatyjur.sk

 

 

Určená plocha na vylepovanie plagátov podľa VZN č. 10/2019 je určená na Prostrednej ulici na autobusovej zastávke.