Mesto Svätý Jur

Voľby Prezidenta SR 2019

Informácia pre voliča

 

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžete zasielať na email: msu@svatyjur.sk

 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zasielať na email: msu@svatyjur.sk