Mesto Svätý Jur

Zberné miesto Svätý Jur

zberne-miestozberne-miesto1

 

Zberné miesto odpadov

 

Mesto Svätý Jur Vám ponúka možnosť odovzdať niektoré druhy odpadu na zbernom mieste odpadov vo Svätom Jure. Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

 

Adresa: 1.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Utorok, streda:           7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                       8:00 – 12:00

 

Kontakt: 0911 334 088, 02/ 4497 0565

zberne-miesto-mapa

 

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať za úhradu:

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

 

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na zberné miesto v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

 

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,015 € / kilogram DSO.

 

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať bezplatne:

 

OBJEMOVÝ ODPAD (napr., rozobratý starý nábytok, koberce, podlahovú krytinu)

DREVNÝ ODPAD

PLASTY

POLYSTYRÉN

PAPIER

BIO ODPAD (napr. tráva, konáre, orezaná réva)

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 

Na zberný dvor NIE JE MOŽNÉ odovzdať nebezpečný odpad a elektroodpad. Zber týchto druhov odpadov prebieha kalendárovým zberom dva krát ročne.

 

Využite túto možnosť legálne uložiť odpad a neznečisťujte svoje okolie. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené je protizákonné a môže byť sankcionované až do výšky 1500 EUR. Týka sa to aj ukladania nábytku a iného odpadu vedľa kontajnerov.

 

 Komplet informácie o zbernom dvore - leták