Mesto Svätý Jur

Zodpovedná osoba / Ochrana osobných údajov / GDPR

Mesto Svätý Jur ako orgán verejnej moci v súlade s

Nariadením (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“ a „zákon“)

 

určilo zodpovednú osobu prostredníctvom spoločnosti Osobnyudaj.sk

 

Podrobnosti o ochrane osobných údajov ako aj kontakt na zodpovednú osobu nájdete tu:

 

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00304832