Mesto Svätý Jur

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2018/2019:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2017/2018:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2016/2017:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2015/2016:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2014/2015:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2013/2014:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2012/2013:
Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2011/2012:

 

Hodnotiace správy za MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure r. 2010/2011:

 

Hodnotiace správy pre MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure za rok 2009/2010:
Hodnotiace správy pre MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure za rok 2008/2009:
Hodnotiace správy pre MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure za rok 2007/2008:
Hodnotiace správy pre MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure za rok 2006/2007:
Hodnotiace správy pre MŠ, ZŠ a ZUŠ vo Svätom Jure za rok 2005/2006: