Svätojurské ohlasy - Hodový špeciál
Za hody kultúrne

A máme tu zase 24. apríl, deň Svätého Juraja, patróna nášho mesta a deň, kedy už niekoľko rokov oslavujeme po meste hody. Oslavy hodov siahajú až hlboko do pohanských čias. Spájali sa s oslavou úrody a obetami pohanským bohom. Hody boli za dávnych a dávnych čias na hradisku a okolo neho ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Vznik novodobých hodov súvisí so zasvätením kostola Svätému Jurajovi, ktorý sa tak stal patrónom mesta.

Ale nepátrajme hlboko v minulosti. Nikto nemôže za to, že Juraja je v apríli, teda nie v čase zobratej a uloženej úrody, keď si ľudia vydýchli od letnej driny. V okolitých dedinách, kde boli kŕdle husí a hydiny, kde chovali plné chlievy svíň, kde bolo všetkého, čo hrdlo ráči, sa odbavovali gargantuovské hody. Na Jura koľkí už v Jure ani len víno nemali. A tak hody postupne upadali a utešovali sme sa tým, že to preto, lebo Jur je mesto, a v mestách sa hody neoslavujú.

Po osemdesiatom deviatom sa veľa zmenilo a aspoň niečo k lepšiemu. Myšlienka hodov, hodov spoločných, hodov všetkých Juranov, i tých bývalých, a hodov aj Nejuranov znovu ožila. Teraz sa hody neodbavujú, ale organizujú. Hody boli predtým zredukované na domácu oslavu, teraz sa preniesli z domov a bytov na Prostrednú ulicu a k obvyklému popíjaniu sa pridal aj bohatý kultúrny program.

V súvislosti s hodami sa častejšie spomenulo, že v Jure je hádam vyššie percento výtvarníkov ako v Bratislave. Jurskí výtvarníci s tým začali, pridali sa bývalí Jurania a prekvapujúco aj takí, ktorí nemajú s Jurom nič spoločné. Tohto roku máme možnosť zhliadnuť výstavy dve: olejomaľby Roziny Bollovej-Kandlovej a insitnú tvorbu Jána Husarika. Rozina Bollová je rodená Kandlová z Jura, Ján Husarik prejavil záujem ako už niekoľko Nejuranov pred ním a dostal priestor v zasadačke mestského úradu.

Celý problém jurskej kultúry korení v tom, že nemáme kultúrny dom, o kine, samozrejmej požiadavke doby ani nehovoriac, a dokonca ani len vhodnú miestnosť na komornejšie podujatia. Improvizuje sa raz vo vieche, ktorej sála je taká hlučná, že aj z toho najumeleckejšieho podujatia by ľudia odchádzali s rozpačitými dojmami, raz inde , kde to nie je o nič lepšie. Po zdĺhavých peripetiách s kinom sa z neho stáva diskotéka, lebo s kultúrou je to tak, že sa musí uživiť. Komu by bolo ľúto dať peniaze na film, ten ich bez mihnutia oka dá na diskotéku. Podujatia, ktoré si vyžadujú dobrú akustiku sa udomácnili vo farskom a evanjelickom kostole. Ešte pred dvadsiatimi-tridsiatimi rokmi by to bolo bohorúhačstvo.

Ale sú hody. Neplačme nad tým, čo nie je, a tešme sa z toho, čo je. Privítajme všetkých, ktorí prichádzajú v dobrej vôli a dobre naladení chcú aj odísť. Dokážme, že takú základnú vlastnosť ako pohostinnosť vieme premietnuť z domácich pomerov aj na celé mesto. Nemusíte práve každého cudzieho človeka volať na pol alebo dve deci. Pohostinnosť sa prejavuje aj v ústretovosti, ochote poradiť, vysvetliť, ukázať, kde čo je. Aby sa cudzinec necítil v Jure ako cudzinec. Aby mal pocit, že sa vyvaľuje doma v pohodlnom kresle v starom župane, na ktorý je zvyknutý.

Hody sú teda tu. Pridajte sa všetci, obohaťte ich svojou prítomnosťou.


Program hodov


        Piatok 23. apríla

14.00 h     Výstava prác žiakov ZŠ             Academia Istropolitana NOVA
        do 18.00 h
15.00 h     Sprítomnená minulosť              Vlastivedné a literárne múzeum
        výstava z histórie Svätého Jura
        do 18.00 h
17.00 h     Insitné umenie Jána Husarika          Zasadacia sieň mestského úradu
        do 18.00 h
18.00 h     Koncert žiakov ZUŠ               Evanjelická fara


        Sobota 24. apríla

8.00 h     Posedenie pri vode               Štrková jama
        súťaž v chytaní rýb
10.00 h     Výstava prác žiakov ZŠ             Academia Istropolitana NOVA
        do 18.00 h
10.00 h     Sprítomnená minulosť              Vlastivedné a literárne múzeum
        výstava z histórie Svätého Jura
        do 18.00 h
10.00 h     Insitné umenie Jána Husarika          Zasadacia sieň mestského úradu
        do 18.00 h
11.00 h     Výstava vín spojená s ochutnávkou        Svätojurský vinohradnícky spolok
        do 22.00 h                   stará škola, Ul. Dr.Kautza
13.00 h     Výstava olejomalieb               Svätojurská knižnica
        Roziny Bollovej-Kandlovej
        do 18.00 h
13.30      Prezentácia básnickej zbierky          Svätojurská knižnica
        Štefana Chrappu
14.00 h     Prehliadka dychových súborov          námestie
            - Veselá muzika zo Stupavy
            - Senčanka
            - Šenkvičanka
            - Jurská dychovka
        do 18.00 h
14.30 h     790 rokov - literárno-hudobné pásmo      Literárna expozícia múzea
        venované 790.výročiu prvej svätojurskej     Letohradská 16
        písomnej pamiatky
15.00 h     Futbalový zápas Starí páni
        ŠK Svätý Jur - Jedenástka politikov              Futbalové ihrisko
16.00 h     Koncert Svätojurského speváckeho        Rímskokatolícky
        zboru GEORGIUS                           farský kostol Svätého Juraja
17.00 h     Rocková skupina zo Svätého Jura         dolná tribúna
        "Oči jasajú"                  Prostredná ul.
18,00 h     Detský folklórny súbor "Klnka"         námestie
19.00 h     Rockový muzikál " Básnikov príbeh"       Evanjelická fara
19.00 h     Hodová zábava                  Svätojurská viecha
20.00 h     Diskotéka pre mladých              bývalé kino Kultúra
20.00 h     Diskotéka pre starších             námestie
21.00 h     Ohňostroj                        námestie


        Nedeľa 25. apríla

10.00 h     Slávnostná svätá omša.
        Celebruje Ignác Kramár, opát želivský      Rímskokatolícky
        Účinkuje Svätojurský spevácky zbor       farský kostol Svätého Juraja
        GEORGIUS
10.00 h     Výstava prác žiakov ZŠ                    Academia Istropolitana NOVA
        do 18.00 h
10.00 h     Sprítomnená minulosť                     Vlastivedné a literárne múzeum
        výstava z histórie Svätého Jura
        do 18.00 h
10.00 h     Insitné umenie Jána Husarika                  Zasadacia sieň
        do 18.00 h
11.00 h     Výstava vín spojená s ochutnávkou        Svätojurský vinohradnícky spolok
        do 21.00 h                   Stará škola, Ul.Dr.Kautza
11.00 h     Výstava olejomalieb               Svätojurská knižnica
        Roziny Bollovej - Kandlovej
        do 18.00 h
13.30 h     Vystúpenie mažoretiek              námestie
14.00 h     Vystúpenie skupiny historického šermu      námestie
14.30 h     Vystúpenie detského folklórneho         námestie
        súboru Prvosienka
15.45 h     Folklórny súbor LIPA              námestie
17.30 h     Country skupina ARION              námestie
18.30 h     T o m b o l a

Občerstvenie, dobré víno, stánky na Prostrednej ulici.

- Rôzne kolotoče na cvičnom futbalovom ihrisku na Ulici pri štadióne
- jazda na koňoch na futbalovom ihrisku na Športovej ulici v sobotu od
    13.00 do 18.00 h
- kušová strelnica vo dvore REMY 1000 na Ul. Dr.Kautza 11, v nedeľu od
    14.00 do 17.00 h
- Sanct Georgen s Wein s.r.o. - spoločenský program "Krčma ERASMUS na
    radnici vo Svätom Jure",
- v sobotu od 11.00 do 22.00 h a v nedeľu od 11.00 do 20.00 h
- Sanct Georgen s Wein s.r.o. - "Vinotéka " v pivnici na Prostrednej
    ul. 40 v sobotu od 11.00 h do 22.00 h a v nedeľu
    od 11.00 h do 20.00 h.
- Nádvorie Piaristického kláštora - Pivovar CODECON v sobotu od 14.00 h do
    18.00 h a v nedeľu od 14.00 do 18.00 h.
Sedemstodeväťdesiat rokov

... a preto vernému nášmu pohárnikovi Šebešovi za neobyčajné a znamenité zásluhy jeho statočnosti, ako aj za stálosť jeho úprimnej vernosti panstvo ktorési menom Svätý Jur, získané od bána Čepana..., z našej kráľovskej štedrosti jemu a skrze neho jeho potomkom odovzdali sme na večné časy...

Týmito slovami Ondrej II. daroval roku 1209 panstvo Svätý Jur so štyrmi priľahlými dedinami hlavnému kráľovskému pohárnikovi Šebešovi z rodu Hont-Poznan. Donačná listina, ktorej 790. výročie si tohto roku pripomíname, je najstaršou známou svätojurskou písomnou pamiatkou. To však pochopiteľne vôbec neznamená, že dejiny nášho mestečka sa začínajú písať až od tohto dátumu. Dejiny tu boli dávno pred písmom.

Terajší svätojurský chotár bol osídlený už v dobe predhistorickej. Vyvýšeninu v močarine Šúr osídlili ľudia z mladšej doby kamennej. Druhý dôležitý oporný bod na poznanie dejín Svätého Jura je starobylé slovanské hradisko v lesoch nad Jozefkovým údolím. Toto osídlenie je doložené archeologickými nálezmi. No od roku 1209 už existujú rôzne písomné doklady o historickom vývine nášho mesta.

Svätý Jur mal medzi ostatnými poddanskými obcami výnimočné postavenie, pretože bol sídelným a trhovým mestom mocného rodu veľmožov zo Svätého Jura a Pezinka, z čoho mu plynuli isté výhody (vyberači daní nesmeli od obyvateľov Svätého Jura vyberať dane ani iné dávky, Jurania nemuseli chodiť robiť záseky ani priekopy pre bratislavský hrad).

Kráľovskou donáciou sa Svätý Jur dostal do majetku veľmožov svätojurských a pezinských na dobu 335 rokov. Boli to bohatí, mocní a vplyvní feudáli s veľkým pozemkovým vlastníctvom nielen v Uhorsku, ale aj na Morave, v Dolnom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku. Mnohí z nich zastávali popredné funkcie a úrady v Uhorskom kráľovstve. (Gróf Juraj ako prvý v dejinách zastával funkciu strážcu kráľovskej koruny, Tomáš II. bol ustanovený za bána celého Slavonska, Tomáš III. Bol chorvátsko-dalmatským bánom , atď.)

O mnohých zaujímavostiach, týkajúcich sa svätojurských grófov, sa dozviete na výstave "Sprítomnená minulosť" vo Vlastivednom a literárnom múzeu. Výstava je venovaná prevažne stredovekej histórii Svätého Jura pri príležitosti 790. výročia najstaršej písomnej pamiatky. Medzi exponátmi budú vystavené i materiály, ktoré osvetľujú pôvod a históriu chorvátskeho rodu Kružičovcov, ktorý sa dostal v 14. Storočí v čase tureckého nebezpečenstva na Slovensko. (Ján Kružič mal v rokoch 1557-1580 prenajaté panstvo Svätý Jur a Pezinok.) Spomenuté štúdie pripravil na výstavu pán Branko Stapar, ktorý sa zaoberá históriou chorvátskych rodov.

Významnému výročiu prvej písomnej pamiatky je venované aj sobotné literárno-hudobné pásmo z histórie Svätého Jura v podaní žiakov svätojurskej Základnej umeleckej školy pod názvom "790 rokov". Okrem hudby odznie celý text donačnej listiny a texty ďalších dôležitých dokumentov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na vývoj a rozvoj nášho malebného mestečka.

Toto významné jubileum Svätého Jura si pripomíname práve počas svätojurských hodov, keď do nášho mestečka zavíta veľa návštevníkov.


Ďakujeme sponzorom Svätojurských hodov 1999Pre mladých i starých

Dlhšie sa už nestavajú byty vhodné pre mladých a iné typy vhodné pre jedného. Slobodárne nie sú riešením a sú nákladné. Výhodnejšie, ako platiť vysoké nájomné, je splácať pôžičku s perspektívou mať vlastný byt. Ako si teda vyriešiť bytový problém? Na to sme sa spýtali zástupcu firmy EURO SIPOX INŽINIERING, a.s., ktorá pripravuje výstavbu podkrovných bytov v našom mestečku na ulici Pri štadióne.

O Mladí a osamelí si nemôžu kúpiť veľký byt. Pamätali ste na to?

X Áno. Dispozícia nadstavby je riešená v prospech menších, najmä jedno,dvoj a trojizbových bytov, hoci dokážeme vyhovieť i požiadavke na väčšie.

O Mnohým nevyhovuje bývanie v podkroví, pretože mnohé takéto byty majú šikmé steny a stropy a okná sú osádzané do strechy.

X Tieto otázky sme vyriešili zvýšením stien a krovom nad úrovňou miestností. Steny sú v celej výške zvislé a stropy vodorovné. Z toho samozrejme plynie, že okná nie sú na streche, ale v normálnych stenách. Nad stropom je klasická povala, ktorá chráni byty pred prehrievaním.

O Mnohí ľudia sa boja bytových jadier. Ako ich riešite vy?

X Staviame všetky steny a priečky z muriva, teda aj kúpeľňu a WC a s tvrdými podlahami, obloženými dlažbou a obkladmi.

O Veľa záujemcov o byty nemá toľko peňazí, aby si dovolili podkrovný byt. Viete poradiť, kde a ako získať pôžičku?

X Sme si vedomí, že ceny bytov sú vysoké. Ďalší problém je, že Štátny fond rozvoja bývania je insolventný. Jediným zdrojom pôžičiek sú stavebné sporiteľne. Ich podmienkou je vklad minimálne takej sumy do stavebného sporenia, koľko si chce klient vypožičať. Teda ak byt stojí milión, a klient chce maximálnu pôžičku, môže žiadať 500 000, ale musí 500 000 vložiť do stavebného sporenia a za pôžičku ručiť nehnuteľným majetkom.

O A čo ak niekto nemá nehnuteľnosť? To sa dnes týka mnohých mladých.

X Veru tak. Preto rokujeme s mestom Svätý Jur a stavebnou sporiteľňou o možnosti prevzatia záruky za pôžičky na dobu výstavby. Po dokončení a skolaudovaní bytov preberú záruky za pôžičky vlastníci bytov a budú ručiť svojimi bytmi.

O A čo ceny bytov?

X Ceny v dodávke na kľúč v rozsahu 31 až 63 metrov štvorcových sú v rozpätí 751 000 až 1 400 000 korún vrátane projektu a inžinierskych činností v štandardnom vyhotovení.

O Platí sa k tejto cene aj DPH alebo zariadenie kuchyne a kúpeľne?

X Nie. V cene je zahrnutá aj DPH, kuchynská linka, a kombinovaný elektricko-plynový sporák. Okrem toho je v cene každého bytu vlastný kotol na plyn, ktorým si môže každý majiteľ regulovať teplotu. V cene každého bytu je aj pivnica a balkón.

O Ak sa niekto teraz prihlási a zoženie si zdroj financovania, kedy môže bývať?

X Začiatok výstavby je naplánovaný na jar 1999 a prvé byty by mali byť hotové koncom tohto roka alebo začiatkom roku 2000.

O Kde sa môžu záujemcovia prihlásiť?

X Informovať sa môžu telefonicky, faxom alebo osobne na adrese dolu. S každým záujemcom firma dohodne všetky podrobnosti.

EURO SIPOX INŽINIERING, a.s.,
Kopčianska 92
852 09 BRATISLAVA
Tel.: 07/6383 8680
07/6828 8260
Fax: 07/6383 8395
Kontakt: p. MECHURA

Do zvláštnej pozornosti:

Každý záujemca, ktorý uzavrie do 15. mája 1999 zmluvu o výstavbe podkrovného bytu s našou spoločnosťou, dostane pri príležitosti osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky o Svätom Jure zľavu 50 000 Sk.