Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

22.09.2017

Mesto Svútý Jur vyhlasuje: 

výberové konanie na vedúceho útvaru strategických činností MsÚ

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu vedúceho útvaru strategických činností MsÚ.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného alebo právneho smeru
  • Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy a stavebného zákona

 

viac pokliknutí na nadpis

22.09.2017

mesto Svätý Jur

vyhlasuje konkurz na voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia:

  • samostatný odborný referent stavebného úradu MsÚ

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania
21.09.2017

Jesenné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jesenný zber odpadu.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 24.10.25.10.2017 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 26.10.2017 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod. Bližšie informácie viď. príloha

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 10.10.2017 na lokalite ul. Hradištná; dňa 11.10.2017 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 12.10.2017 na ul. Hergottova; dňa 17.10.2017 na ulici Bernolákova; dňa 17.10.2017 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 19.10.2017 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia. Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov viď. príloha.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov a Upozornenie

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 14.10.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s..

 

 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta Svätý Jur, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.

21.09.2017

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru vodiča nákladného motorového vozidla na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovná náplň :

-      vedenie a bežná údržba nákladného motorového vozidla, zodpovednosť za čistotu a údržbu verejného priestranstva.

 

Požadované stredné vzdelanie, vodičské oprávnenie skupiny B a C, kvalifikačná karta vodiča.

 

Bližšie informácie o pracovnej náplni je možné získať na ekonomickom oddelení MsÚ na telefónnom čísle 02/49202310.

 

Písomné žiadosti so životopisom a uvedením mailového a telefonického kontaktu zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo emailom na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

21.09.2017

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  26. 9. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

20.09.2017

Tento piatok sú otvorené viechy :

Pivnica Matula: Dr. Kautza 9

Pivnica Bognár Prostredná 42

 

Ako za starých čias. Posedenie s priateľmi pri dobrom vínku pod viechou. Aj keď sa vytratili z centra mesta, nie z jeho periférie a okolia. Nasadnite, ako za starých čias. Každý piatok o 18:00 z Rázusovho nábrežia do Svätého Jura (a späť). Od 1. septembra aj s novinkou pre cykloturistov.


http://twincity.live/zazitky/viecha-expres/

 

19.09.2017

 Mesto Svätý Jur v zastúpení  primátorom mesta Ing. Šimonom Gaburom oznamuje občanom, že

 

v dňoch 19. 9. 2017 až 20. 10. 2017 – budú prebiehať stavebné práce v parku, okolitých chodníkoch a komunikácií Dukelská .

V týchto dňoch  budú na ulici prebiehať stavebné práce – úprava chodníkov, vytváranie parkovacích miest a rekonštrukcia povrchu komunikácie, preto Vás počas realizácie stavebných prác žiadame o pochopenie a strpenie danej situácie. Súčasne Vás žiadame, aby ste sa v záujme vašej bezpečnosti nepohybovali po stavenisku.

 

Ďakujeme. 

19.09.2017

Mesto Svätý Jur vďaka dotácie zo štátneho rozpočtu a financií mesta postavilo Telocvičňu pri Základnej škole.

Od 11.9.2017 slúži nová telocvičňa nielen našim žiakom ale aj verejnosti. V pracovných dňoch ( pondelok - piatok) od 17,00- do 22,00 je možné prenajať si telocvičňu za 15.-€/hod., Polovica telocvične sa prenajíma za 7,50.-€/hod. V týchto dňoch  uprednostňujeme dlhodobý prenájom na celý školský rok formou zmluvy.

Víkendy ( sobota-nedeľa) v čase od 14,00- do 18,00 si môžete prenajať za 20.€/hod.

Rezervačný systém funguje cez aplikáciu  https://zssvjur.isportsystem.sk/ , platba je možná len cez aplikáciu, nie je možná hotovostná platba.

18.09.2017

Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Šimonom Gaburom Vám onamuje, že v áujem rozširovania služieb obyvateľom mesa, sa budú realizoívať stavebné úpravy na stavbe "Rekonštrukcia, stavebné úpravy fontány, úprava spevnených plôch, NN prípojka" na námestí - Prostrednej ulici. Stavebné úpravy budú trvať minimálne od 18.9.2017 do 18.11.2017

 

Rekonštrukcia si vyžiada aj možné dopravné obmedzenia na Prostrednej ulici. Touto cestou Vás počas výstavby žiadame o pochopenie a strpenie danej situácie.

 

Súčasne Vás žiadame, aby ste sa v záujme vlastnej bezpečnosti (hlavne detí) nepohybovali na stavenisku.

18.09.2017

V tomto týždni sa zmenia ordinačné hodiny  na našom stredisku nasledovne:

MUDr Muchová bude ordinovať v utorok od 9,00 do 11,45, v stredu od 12,15 do 15,00, vo štvrtok od 9,00 do 11,45.

dr. KriššáK bude ordinovať nasledovne: v utorok:12,15 do 15,00, v stredu od 9,00 do 11,45, vo štvrtok od 12,15 do 15,00.

V piatok sa bude ordinovať,  v nezmenených ordinačných hodinách,.

Úradná tabuľa

20.09.2017 - 06.10.2017