Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.11.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na Adventný koncert Piaristického zboru J.Kalazanského CLAZANCIUS pod vedením Tomáša Nemca a skupiny Crystals  3.12.o 18,00 do kostola Svätého Juraja

advent-plagat-zbor3

16.11.2017

Dňa 21.11.2017 bude MUDr Kriššák Andrej ordinovať od 10,00 do 14,00. Dôvodom je povinnosť zdravotnických pracovníkov zúčastniť sa na školení o elektron. vykazovaní výkonov a preberaní lab. výsledkov z Medirexu elektronickým spôsobom

13.11.2017

nab-pom-001

08.11.2017

http://www.mcpiskotka.sk/uploads/1/0/6/5/10656761/koncert_orig.jpg

06.11.2017

martin2017

06.11.2017
31.10.2017

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  7. 11. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta

27.10.2017

Program MC Piškotka na november 2017

 

harmonogram-november

26.10.2017

Vážení občania.

Odvoz dreveného a kovového odpadu sa z technických príčin presúva na piatok, 27.10.2017 a pondelok 30.10.2017.

Ďakujeme za pochopenie.

23.10.2017