Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

05.12.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15316/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 29.10. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  10. 12. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta

29.11.2019

vianocny-koncert-ZUS-2019

29.11.2019

Mikulas_19

29.11.2019

Advent_19

25.11.2019

Mesto zverejňuje výberové konanie na vodiča nákladného motorového vozidla

 

Výzva TU. 

25.11.2019

27.11.2019 o 18,00 v koncertnej sále ZUŠ

imon-plagat

25.11.2019

Mesto zverejňuje výsledok výberového konania na miesto Vedúci útvaru strategických činností

 

TU

14.11.2019

Cirkev bratská si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu

"30 rokov slobody"

23.11.2019 o 18,00 v AI NOVA - Prostredná 47 A

30_rokov_slobody

11.11.2019

O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie

 

sme sa presvedčili aj na 17. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Celý text poďakovania TU. 

08.11.2019

Pozývame Vás na koncert ZUŠ pri príležitosti 50.výročia založenia umeleckej školy vo Svätom Jure.

20.11.2019 o 18,00 na Mestskom úrade, II.poschodie

PLAGAT-50tka-page-001