Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.08.2018

Hubert2018_plagat

06.08.2018

V sobotu 1.9.2018 sa uskutočnia "Hubertové slávnosti pri guláši"

 

Opätovne je možnosť prihlásiť sa do súťaže vo varení gulášu

 

Prihlášku a podmienky nájdete tu:

01.08.2018

Mesto Svätý Jur

vyhlasuje konkurz na voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia:

  •  Pomocná kuchárka vo výdajni stravy v materskej škole

 

Kvalifikačné predpoklady: 

  •  neustanovujú sa

 

Iné požiadavky:

  • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť, dochvíľnosť, diskrétnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax v oblasti stravovacích služieb vítaná
  • vodičský preukaz sk. B
31.07.2018

Hubert_uputavka

12.07.2018

Mesto Svätý Jur upozorňuje občanov, že dňa 25. 7. 2018 sa odovzdáva stavenisko k stavbe Prestupný dopravný terminál - t.j. plocha pred nástupišťom ŽSR

 

Prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.

Stavba bude prebiehať približne 9 mesiacov

 

https://mypezinok.sme.sk/c/20862818/vo-svatom-jure-postavia-prestupny-dopravny-terminal.html

 

vizualizacia

12.07.2018
Mesto Svätý Jur má tieto voľné pracovné miesta:
  • učiteľka MŠ
  • čistenie verejného priestranstva
  • kuchárka
  • školníčka

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom od 27.08.2018.

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk.

PODROBNOSTI

 

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pracovníka na čistenie verejného priestranstva s nástupom ihneď.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku do výdajne stravy v materskej škole s nástupom od 01.09.2018.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru školníčku a upratovačku v materskej škole s nástupom od 27.08.2018.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI

12.07.2018

Od 16.7. do 31.8. 2018 budú otváracie hodiny pošty upravené:

 

pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8,0 do 12,30,  od 13,00 do 16,00

streda od 8,00 do 12,30 a od 13,00 do 17,00

10.07.2018

Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody oznamuje že ponúka voľné pracovné miesta


viac tu: 

09.07.2018

Invázne rastliny

 

Invázne rastliny sú nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa správajú invazívne. Na územie Slovenska boli dovezené ako medonosné, alebo okrasné rastliny a zo záhrad a parkov sa začali šíriť do voľnej prírody.

Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa vedia rýchlo šíriť a vytláčajú z prírody pôvodné druhy. Vytvárajú rozsiahle súvislé porasty, často sú agresívnym alergénom, alebo môžu vytvárať kožné poranenia.

Druhy, ktoré najviac ohrozujú pôvodné biotopy Slovenska a zdravie ľudí, sú uvedené vo vyhláške  č. 24/2003 Z.z. a vzťahujú sa k nim určité povinnosti.

 

Invázne druhy bylín:

Ambrózia palinolistá, Zlatobyľ obrovská, Zlatobyľ kanadská, Glejovka americká, Netýkavka žliazkatá, Boľševník obrovský, Pohánkovec.

 

Invázne druhy drevín:

Pajaseň žliazkatý, Beztvarec krovitý, Kustovnica cudzia, Javorovec jaseňolistý.

 

Na tieto druhy sa viažu ustanovenia § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov), najmä:

1/ Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

2/ Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

 

celý text TU  v doc,   v pdf

04.07.2018

Mesto Sv. Jur vyhlasuje voľné pracovné miesto učiteľky MŠ Pezinská

 

viac tu