Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.10.2017

Prosíme o pomoc pre Majku Koubovú - Srnovu, ktorá je po autonehode  a to vo forme zbierania plastových vrchnákov (štupľov) .

 

Prosíme, odkladajte tieto vrchnáčiky a môžete ich nosiť na Mestský úrad - Kancelária prvého kontaktu, prípadne sekretariát.

 

My ich potom odovzdáme jej mame - pani Koubovej.

 

Každý vrchnáčik pomôže.

 

ĎAKUJEME

11.10.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. Vám Oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny, ktoré bude dňa 25.10.2017 od 8:00 – do 15:30 hod. na týchto uliciach:

Dr. Kautza, Prostredná,  Felcanova, Bratislavská, Krajinská cesta, Letohradská, Lokalita Zuby, Sasinkova, Hamrovská cesta, Konečné, Peredzké, Pitvory, Pri hornej skalke a lokalita Pezinské vinice.

 

11.10.2017

Svätojurskí vinári vás pozývajú každý piatok od 18tej hodiny na otvorené viechy. Príďte si s priateľmi vychutnať výborné vínka v príjemnej atmosfére svätojurských pivníc. Tento týždeň nalievajú svoje vína Ladislav Kautz a Vinárstvo Bognár. Viac info nájdete na stránke jurskepivnice.sk.  

11.10.2017

Firma Premac vyhlasuje voľné pracovné miesto:

Strojník výroby do závodu v Bratislava

 

viac tu:

05.10.2017

Dotácie  Mesta Svätý Jur a ich poskytovanie

 

Poskytovanie dotácii (finančných príspevkov) sa riadi Všeobecným záväzným nariadením (VZN ) číslo 4 / 2016 .

Žiadosť o dotáciu si môžu podať oprávnení žiadatelia do 31. októbra bežného kalendárneho roka na dotáciu v nasledujúcom roku. Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive,

 

          Finančné prostriedky sa uhrádzajú až  na základe zúčtovania  predložených dokladov súvisiacich s nákladmi vynaloženými na schválený účel, a to doklady o platbe v hotovosti, alebo dodávateľských faktúr a dokladov o úhrade faktúr. 

        Zúčtovanie dotácie musí byť predložené do 15.12. bežného roka v ktorom sa dotácia poskytuje na predpísanom tlačive

 

Žiadosť o dotáciu tlačivo

Zúčtovanie dotácie tlačivo

05.10.2017

Svätojurská knižnica bude zatvorená od 16.10.- 23.10.

 

05.10.2017

Dňa 7. 10. 2017 sa vo Svätom Jure bude konať Jablkové hodovanie

 

v čase od 13 - 21,00 hod si v priestoroch Infocentra AINova a Požiarnej zbrojnice môžete zakúpiť koláčiky, dobroty z jabĺk, jablká a mladé vína

o 15.00 hod vystúpi Svätojurská dychovka

 

04.10.2017
03.10.2017

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku do výdajne stravy v materskej škole na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Bližšie informácie o pracovnom mieste je možné získať na internetovej stránke mesta Svätý Jur www.svatyjur.sk.

Písomné žiadosti so životopisom a uvedením mailového a telefonického kontaktu zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo emailom na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

 

Komplet oznam tu:

03.10.2017

Milí spoluobyvatelia,

v nedeľu 1.októbra sa skupine 20. dobrovoľníkov podarilo vysadiť v katastri mesta Svätý Jur 100 malých stromčekov Lipy malolistej. Stromy mesto dostalo ako dar od  ZO Pezinok Slovenského zväzu včelárov.  Veľké ďakujem patrí dobrovoľníkom  (Petrovi Horváthovi, Jurajom  Marušicovcom st. i ml., Borisovi Pavlačkovi, Gabovi Pecsimu, Rišovi, Karolínke, Katke a Kikovi Rischerovcom, Igorovi a Viktorovi Vaškaninovcom, Braňovi, Števovi, Saške a Vilkovi Moravíkovcom, Lucii, Radovi, Ninke, Nellke a Matúškovi Šimuniovcom ktorí vykopali sadenice vo včelárskom skanzene v Královej pri Senci a nasadili ich vo vybraných lokalitách vo Svätom Jure. Radi by sme sa poďakovali pani Jane Koštáľovej a Milanovi Rusnákovi zo ZO Slovenského zväzu včelárov Pezinok.

 

 

sadenie-lip