Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

17.10.2019

Pozývam všetkých občanov mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 23.10.2019 od 17,00 do 19,00 hod v sobášnej sále Mestského úradu. Na tomto stretnutí sa môžtete opýtať na všetko čo Vás zaujíma, môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripomienky.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta

15.10.2019

Mesto zverejňuje k nahliadnutiu:

  1. textovú časť ZaD 2/2014
  2. výkres č. 2
  3. výkres č. 7
11.10.2019

Dňa 15.10.2019 (utorok) v čase od 16.00 do 19.00 budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Podhradie, Hradištná

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

04.10.2019

Vážení občania,
v sobotu 5. októbra od 13. hodiny sa uskutoční v priestoroch Infocentra/Academie Istropolitany Novy a na nádvorí Požiarnej zbrojnice na Prostrednej 64 JABLKOVÉ HODOVANIE.
Pozývame Vás na jablkové koláče a dobroty z jabĺk, ktoré pripravili naši obyvatelia.

Bude aj predaj jabĺk.
O 15. hodine bude vystúpenie Svätojurskej dychovky,
O 17. hodine Divadlo na stoličkách vo svätojurskom nárečí.

 

Pre deti sú pripravené aj dielničky, prešovanie jabĺk a divadielko v Renesančnom dome/v Čokokafe,  na Hornom predmestí 12.

 

Tešíme sa na Vás :)

04.10.2019

JH-2019_A2_svjur

01.10.2019

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu

SK58 0200 0000 0041 6729 8353


Ďakujeme za pochopenie

30.09.2019

Dňa 3.10.2019 (štvrtok) v čase od 16.00 do 19.00 budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Pezinské záhumenice, Družstevná (nepárne čísla 25-41, párne čísla 38, 40) Hanzlíčkova, Gaštanová, Mariánska cesta, Malokarpatská cesta, Pri peci.

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

 

 

 

 

30.09.2019

1. Mesto Svätý Jur vyhlasuje výberové konanie na vedúceho útvaru strategických činností. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom od novembra 2019.

Bližšie informácie tu

 

2. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na ul. Veltlínska. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy.

Bližšie informácie tu: 

 

3. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pracovníka na údržbu verejnej zelene. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Bližšie informácie tu: 

24.09.2019

 Zmesový objemný odpad

pondelok 7.10. 2019 na ulici Hradištná (bývalá otáčka autobusov) a pri Scheidlinovej záhrade

utorok 8.10. 2019 na  ulici Hergottova (bývalá knižnica) a na ulici Bernolákova (pod schodmi)

streda 9. 10. 2019 pri cvičnom futbalovom ihrisku (križovatka ulíc SNP a Kozmonautov) a v  lokalite Kačačnice na  ulici Pannónska (na veľkom parkovisku)

Kontajnery budú do týchto lokalít pristavené vždy po 14:00 hod a odvezené v nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách.

 

Zber dreveného objemného odpadu

štvrtok 10.10.2019: Hradištná, Podhradie, Pri peci, Mariánska cesta, Horné predmestie, Gaštanová, Hanzlíčková, Družstevná, Letohradská, Dr.Kautza Bratislavská, Felcánova, Sasinkova, Hergottova, Mikovíniho, Prostredná, Pezinská, Krajinská cesta, J. Cubínka, Zuby, Žabky, P.O.Hviezdoslava, M. Kukučína, F. Kráľa, Bernolákova, Kúpeľné.

štvrtok 17.10.2019: Hájniky, Cibická cesta, Partizánska, Dukelská, Mierová, A.Dubčeka, Kollárova, Kozmonautov, Staničná, Športová, SNP, Šúrska, Štúrova, 1.mája, Pri štadióne, Nová Pezinská, Pannónska, Muškátová, Tramínová, Silvánska, Rulandská, Veltlínska.

Odpad z dreva treba uložiť v príslušný deň najneskôr do  8.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

 

Zber železa

štvrtok 24.10.2019

Odpad zo železa treba uložiť v  príslušný deň najneskôr do 9.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

Zber BIO odpadu zo záhrad

piatok 18.10.2019: Pri štadióne 26 (za bytovým domom) a Kačačnice (ulica Pannónska parkovisko)

piatok 25.10.2019: Scheidlinova záhrada 

Kontajnery budú na miesta pristavené vždy v deň zberu po 14:00 hod a odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

23.09.2019

Hradisko_2019_plagat-DEF

Úradná tabuľa

17.10.2019 - 11.12.2019
17.10.2019 - 06.11.2019
17.10.2019 - 06.11.2019
17.10.2019 - 06.11.2019
16.10.2019 - 06.11.2019
26.03.2019 - 31.12.2019