Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.02.2019

Mesto Svätý Jur súrne hľadá výpomoc do školskej jedálne z dôvodu chrípkovej epidémie.

Aspoň na týždeň

kontaktná osoba: Katarína Gaburová Bc., 0908 789 534

12.02.2019

Mesto Svätý Jur hľadá dobrovoľníkov do okrskových volebných komisií na prezidentské voľby 1. a 2. kolo (16.3 a 30.3.2019)
V prípade záujmu píšte prosím čím skôr na: msu@svatyjur.sk, 
alebo volajte 02/ 49 202 301

 

aktualizácia:

 

ĎAKUJEME VÁM - už máme dostatok dobrovoľníkov a aj náhradníkov.

 

V prípade Vášho záujmu, Vás radi zaradíme do komisií v ďalších voľbách.

 

 

11.02.2019

Z dôvodu povinného školenia a obnovovania certifikátov budú referáty:  matrika, overovanie, sociálne služby a evidencia obyvateľstva dňa 12.2.2019 zatvorené 

08.02.2019

Mesto Sv. Jur zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj osobného auta FIAT PANDA

Verejná obchodnú súťaž - podmienky

príloha

31.01.2019

Dobrovoľní hasiči Svätý Jur pozývajú občanov pozrieť cvičenie na tému "záchrana človeka spod prelomeného ľadu"

dátum: nedeľa 3.2.2018  o 13,00 hod

miesto: Śúrsky rybník pri železnici

25.01.2019

Mesto Svätý Jur zverejňuje organizačný poriadok a podmienky pre predajcov počas Svätojurských hodov, ktoré sa uskutočnia od 26.4.2019 do 28.4.2019

 

Organizačný poriadok

Žiadosť pre predajcov

23.01.2019


 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov   

 

 

Kód projektu: 310011L477 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Svätý Jur

Zazmluvnená výška NFP: 111 055,00 EUR

23.01.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  1028/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 22. 1. 2019

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  29. 1. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

21.01.2019

karneval

16.01.2019

Mesto Svätý Jur informuje o voľných pracovných miestach

 

-          Pracovníka na údržbu verejnej zelene

-          Vodiča nákladného motorového vozidla

-          Príslušníka mestskej polície.

 

Podrobnosti nájdete vždy po kliknutí na názov pracovnej pozície