Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

16.09.2019

Den_radosti_WEB_a

16.09.2019

JH-2019_A2_svjur

10.09.2019

 

Oznamujeme, že v dňoch 6.9.2019-30.10.2019 bude firma ELViP s.r.o. vykonávať pre Západoslovenskú distribučnú a.s. orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia nízkeho napätia v lokalite Žabky.

09.09.2019
07.09.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietny akt - KLADENIE KAMIENKOV pri príležitosti spomienky na našich židovských spoluobčanov.

 

dátum: 8.9.2019

čas: 16,30  hod

miesto: Park Dukelská - pomník

06.09.2019

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka vo všetkých svojich predajniach a hlavne v sade na Ceste na Senec jablká – odrody Golden, Jolana a Jonatán

Každý deň si je možné objednať na tel. č.: 0908 929 100 čerstvé mlieko, ktoré si môžete vyzdvihnúť na druhý deň na družstve na Hospodárskej 9 

 

05.09.2019

Mesto Svätý Jur z dôvodu aktualizácie údajov, týkajúcich sa prevádzkarni v meste Svätý Jur, žiada týmto fyzické a právnické osoby prevádzkujúce prevádzkarne v Meste Svätý Jur, aby na Mestský úrad vo Svätom Jure doručili aktuálne údaje prevádzkovej doby svojich prevádzkarní.

 

Uvedené žiadame z dôvodu zistenia rozdielov nahlásenej prevádzkovej doby so skutočnosťou.

 

Zároveň  upozorňujeme aj na povinnosť oznámiť zriadenie prevádzkarne, zrušenie  prevádzkarne,  dočasné uzavretie prevádzkarne. Vzorové tlačivá sa nachádzajú na domovskej stránke mesta Svätý Jur  www.svatyjur.sk  sekcia občan, tlačivá.

 

03.09.2019

Hubert-2019

30.08.2019

Mesto Svätý Jur oznamuje rodičom nové číslo bankového účtu pre školskú jedáleň

 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Prosíme rodičov, aby všetky platby za STRAVU poukazovai už na nové číslo účtu.

 

ĎAKUJEME

28.08.2019

Úradná tabuľa

04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
26.03.2019 - 31.12.2019