Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

14.11.2019

Cirkev bratská si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu

"30 rokov slobody"

23.11.2019 o 18,00 v AI NOVA - Prostredná 47 A

30_rokov_slobody

11.11.2019

O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie

 

sme sa presvedčili aj na 17. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Celý text poďakovania TU. 

08.11.2019

Pozývame Vás na koncert ZUŠ pri príležitosti 50.výročia založenia umeleckej školy vo Svätom Jure.

20.11.2019 o 18,00 na Mestskom úrade, II.poschodie

PLAGAT-50tka-page-001

07.11.2019

Mesto Svätý Jur upozorňuje obyvateľov ul. Hájniky, Cibická cesta a Pezinské záhumenice, že križovatka ul. Cibická cesta a Pezinské záhumenice bude PLNE UZATVORENÁ pre všetky autá od pondelka 11.11.2019 do štvrtka 14.11.2019

 

Prosíme obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme vyparkovali autá zo svojich rodinných domov (dvorov), odstavili ich na okolité ulice, nakoľko nebude možný vjazd a ani výjazd žiadnym motorovým vozidlom z týchto ulíc v danom čase.

 

Mesto  bude vykonávať rekonštrukciu danej križovatky.

 

ĎAKUJEME za pochopenie

05.11.2019

Pozývame Vás na divadelné predstavenie: 

Divadlo na stoličkách: VEČER V ZLATEJ JAME

Povesti, zvyklosti a skúsenosti vo svätojurskom nárečí

 

Kedy: Sobota, 30. novembra 2019 o 18:00

Kde: AINova/Infocentrum, Prostredná 64

 

05.11.2019

V nedeľu  10.11.2019 o  17,00 na námestí vo Svätom Jure sa pohne sprievod detí a ich rodín so svetielkami, lamponmi, či doma vyrobenými lampášmi po tradičnej trase hore Prostrednou ulicou až po nádvorie farského kostola Sv. Juraja

viac na plagáte: 

Sv-Martin-2-

30.10.2019

Mesto Svätý Jur - Mestský úrad zverejňuje výberové konanie na voľné pracovné miesto - pokladník.

 

Celý text vyhlásenia tu: 

30.10.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  5. 11. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta

28.10.2019

Academia Istropolitana Nova a Mesto Svätý Jur Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Svätého Jura STANA JENDEKA  "Malebný Svätý Jur

dátum: 22. 11. 2019 o 18,00

miesto: Prostredná 64, Svätý Jur

2019-10-vystava-svaty-jur-pozvanka-01

23.10.2019

Mesto umožňuje svätojurským občianskym združeniam, drobným podnikateľom, vinohradníkom, vinárom, domácim výrobcom predávať svoje výrobky (produkty) počas Vianočných trhov.

 

V prípade záujmu o takýto predaj treba vyplniť prihlášku a doručiť ju do podateľne mestského úradu, prípadne zaslať emailom na: zuzana.prockova@svatyjur.sk

 

Počet miest je limitovaný.

 

Prihláška tu: