Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.09.2019

Hradisko_2019_plagat-DEF

20.09.2019

Mesto Svätý Jur oznamuje výberové konanie na miesto učiteľ v MŠ

 

podmienky TU

17.09.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  13157/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 16. 9. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  24. 9. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

17.09.2019

Dňa 19.9.2019 (štvrtok) v čase od 16.00 do 19.00 Vám budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Prostredná, Pezinská nepárne čísla 29-53 a párne čísla 50-86, Mikovíniho.

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

16.09.2019

Den_radosti_WEB_a

16.09.2019

JH-2019_A2_svjur

10.09.2019

 

Oznamujeme, že v dňoch 6.9.2019-30.10.2019 bude firma ELViP s.r.o. vykonávať pre Západoslovenskú distribučnú a.s. orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia nízkeho napätia v lokalite Žabky.

09.09.2019
07.09.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietny akt - KLADENIE KAMIENKOV pri príležitosti spomienky na našich židovských spoluobčanov.

 

dátum: 8.9.2019

čas: 16,30  hod

miesto: Park Dukelská - pomník

06.09.2019

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka vo všetkých svojich predajniach a hlavne v sade na Ceste na Senec jablká – odrody Golden, Jolana a Jonatán

Každý deň si je možné objednať na tel. č.: 0908 929 100 čerstvé mlieko, ktoré si môžete vyzdvihnúť na druhý deň na družstve na Hospodárskej 9 

 

Úradná tabuľa

18.09.2019 - 19.10.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
26.03.2019 - 31.12.2019