Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

22.07.2019

Mesto Svätý Jur opätovne organizuje Hubertové slávnosti pri burčiaku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 7.9.2019

Súťažné podmienky a prihlášku nájdete tu: 

 

Prihlášky je potrebné doručiť do 28.8.2019 na email:

kamil.pajer@upsvr.gov.sk        resp. msu@svatyjur.sk

gulas-foto

22.07.2019

Dovolenka MUDr. Pavol Trnovec, PhD. 19.-29.07. 2019.

 

V dňoch 19.-29.7. 2019 budem mať naše ambulancie bez služby lekára.

V týchto dňoch ma zastupuje MUDr. Zuzana Vozárova, Medicina Humana, s.r.o. Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, mob.: 0907 771 076 http://www.vozarova.sk/ 

Zdravotná sestra,  pani Mária Zimová bude na ambulancií vo Svätom Jure prítomná v dňoch 19.7. a 24.-26.7. 2019.

Príjemné prežitie leta a veľa zdravia,

Pavol Trnovec

22.07.2019

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky (pripomienky), aby ste ich zaslali na email: radana.majernikova@svatyjur.sk najneskôr do 15.8.2019

Mesto tieto pripomienky spracuje a kompletne zašle BSK, BID a firme Slovak Lines a.s.

 

09.07.2019

Výberové konanie na pracovné miesto: vedúci/vedúca školskej jedálne

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúceho/vedúcej školskej jedálne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod., prípadne ekonomické   vzdelanie z praxou v školskej jedálni)

viac Tu vo formáte ODT (doc)

vo formáte PDF

08.07.2019

Mesto Svätý Jur na základe opakujúcich sa sťažností od 1.7.2019 mení spôsob distribúcie vriec na separovaný odpad do rodinných domov.

Vrecia na separovaný odpad  (žlté na plast a modré na papier) budú postupne roznesené do rodinných domov.  6 ks žltých a 6 ks modrých - t.j. na druhý polrok 2019

 

V prípade, že neobdržíte vrecia alebo separujete viac, môžete si ďalšie vrecia prevziať v kancelárií prvého kontaktu na Mestskom úrade.

 

Pripomíname, že v mesiaci júl bude zber v nasledovných termínoch:

Papier (modré vrecia) 19.7.2019

Plasty (žlté vrecia) 24. 7. 2019

 

Ďakujeme za porozumenie a separovanie

04.07.2019

Mesto začína s distribúciou Kompostérov. K dispozícií sú 650 litrové alebo 900 litrové kompostéry. 

 

Kompostér si môžete prevziať v Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00) ak spĺňate nasledovné podmienky:

  • máte trvalý pobyt vo Svätom Jure
  • vlastníte rodinný dom so záhradou vo Svätom Jure
  • riadne si platíte poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zložený kompostér má rozmer cca 1 x 0,8 x 0,25 m a váži cca 20 kg. V Zbernom dvore sú zoznamy obyvateľov, ktorí majú na kompostér nárok. Ak sa v zozname nenájdete, kontaktujte MsÚ (Ing. Fiamová 02/49202303, Ing. Kaufmannová 02/49202314) 

04.07.2019

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

 

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

03.07.2019

Dovoľujeme si oznámiť, že vo štvrtok 4.7. o 17,00 bude na námestí slávnostne odovzdané Dobrovoľným hasičom Svätý Jur auto TATRA CAS 32.

 

Pozývame Vás na slávnostné odovzdanie.

01.07.2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že firma Márius Pedersen zmenila termín vývozu vriec separovaného papiera.

pôvodný termín 4.7.

nový termín 19.7.

28.06.2019

Mestský úrad oznamuje, že dňa 10.7.2019 začína s rekonštrukciou cesty Pezinské záhumenice

 

Prosíme o strpenie stavebných prác.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie