Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

30.03.2020

Mesto Svätý Jur prosí rodičov, aby pozastavili trvalé príkazy na úhradu za stravu do školskej jedálne ako aj úhradu za školné v Materských školách, ktorých je zriaďovateľom až do obnovenia školskej dochádzky.

Mesto použije uhradené preplatky na platby súvisiace so stravovaním / prevádzkou MŠ v najbližšom mesiaci v ktorom bude obnovená školská dochádzka.

V prípade, že vzniknú preplatky z titulu školného v MŠ, tieto budú postupne na základe písomnej žiadosti potvrdenej riaditeľkou MŠ vrátené rodičom v mesiaci júl/august 2020.

V prípade, že vzniknú preplatky z titulu stravného v ŠJ, tieto budú zúčtované v mesiaci jún. Zákonný zástupca bude informovaný o výške a na základe dohody sa preplatok vráti, alebo použije na nasledujúce obdobie.

Dovoľujeme si aj naďalej upozorniť rodičov, že musia správne definovať platbu. Množstvo platieb za stravné sa nedá priradiť k dieťaťu a teda sa môže stať, že aj napriek Vašim úhradám môžete dostať výzvu na úhradu nedoplatku. Pokyny na platby za stravu v ŠJ sa nachádzajú  http://www.svatyjur.sk/content/skolska-jedalen-jedalnicek

30.03.2020

Vážení občania 

naše reštaurácie poskytujú jedlo formou donášky

 

Podporme našich podnikateľov (menujeme abecedne)

 

Denné menu týchto reštaurácií nájdete na

https://restauracie.sme.sk/denne-menu/svaty-jur_2374

30.03.2020

Z dvôvodu pandémie KORONAVÍRUSOM COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľksje pôsobnosti mesta Svätý Jur odkladá.

Mesto bude včas informovať o termíne a spôsobe zápisu.

Proísme rodičov, aby sledovali stránku mesta. Odporúčame prihlásiť sa na odber SMS hlásnika, kde im príde správa na mobil ZADARMO.  Registrácia je na linku https://sms-info.eu/spravy/odosielatel/svaty-jur     (stlačiť zelené tlačitko nižšie)

 

Všetky dôležité termíny platné pre celé školstvo nájdete na stránke  http://www.ucimenadialku.sk/terminy/

Tu nájdete informácie o maturitách, prijímaní na stredné školy, na základné školy ako aj iné dôležité termíny.

 

 

27.03.2020

Mestský úrad Svätý Jur za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 zatvára mestský úrad pre stránky predbežne  do ODVOLANIA.


V tieto dni bude zatvorená aj podateľňa.

Svoje podania môžete podať emailom  msu@svatyjur.sk, prostredníctvom www.slovensko.sk alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove MsÚ.

 

Vybavovať budeme len nevyhnutné a vopred dohodnuté stránky.

V objednať u príslušného referenta http://www.svatyjur.sk/content/mestsky-urad


27.03.2020

Vážení občania,

 

chceli by sme Vás požiadať, aby ste všetky platby realizovali bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené na Rozhodnutí - Výmere

 

je to:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

 

Nezabudnite uviesť správny VARIABILNY SYMBOL a Špecifický symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno poplatníka na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu) a účel platby.

 

Ďakujeme za porozumenie

 

Mestský úrad

26.03.2020

Mesto Svätý Jur prostredníctvom Mestskej polície a Únie žien roznáša seniorom rúška do domácností.

26.03.2020

Mesto Svätý Jur zriadilo senior linku – 0918 360 613 – pre všetkých seniorov starších ako 62 rokov.
Na tejto linke mesto ponúka pomoc pre všetkých, ktorí ostali sami, ešte nemajú rúško, alebo potrebujú urobiť nákup prípadne vybrať lieky. Volajte nám na telefónne čísla: 02/49202301 alebo na senior linke 0918 360 613.
 
 

26.03.2020

HODY 2020 sú zrušené.

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus)  a tiež prijatých rozhodnutí vlády Slovenskej republiky sme nútení Slávnosti Svätého Juraja – HODY tento rok zrušiť. Do odvolania sú aj všetky ostatné kultúrne a športové podujatia zrušené.

 

25.03.2020
Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy vo Svätom Jure prebieha elektronickou formou na 
https://zssvjur.edupage.org/
 
                        
Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronickú prihlášku : https://zssvjur.edupage.org/register/ 
do 20.4.2020  Takto vyplnenú prihlášku už netreba vytláčať a ani doručovať.
 

 
Rodičia, ktorí žiadajú o odloženie povinnej škol. dochádzky, alebo o predčasné zaškolenie  svojho dieťaťa to napíšu do poznámky v prihláške. Poštou zašlú odporúčanie od detskej lekárky a z pedag.–psychologickej poradne na adresu školy.
Zoznam školských potrieb, ktoré bude Vaše dieťa v 1. roč. potrebovať, nájdete na našej webovej stránke. Riaditeľstvo ZŠ sa rozhodlo pomôcť rodičom v tejto náročnej situácii a súbor pracovných zošitov na matematiku zakúpi pre prvákov z vlastných zdrojov.
24.03.2020

Pošta Svätý Jur bude v dňoch od 24.03.2020 do odvolania

 

Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

 

Otvorená

Po: 08:00 – 13:00

Ut: 08:00 – 13:00

St: 13:00 - 18:00

Št: 08:00 – 13:00

Pia: 08:00 – 13:00