Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

24.04.2019

Mesto zverejňuje oznam Rergionálneho úradu verejného zdravotníctva o Preventívnej celoplošnej deratizácií

 

OZNAM TU

23.04.2019

V termíne  9-tého a 10-tého mája bude mesto Svätý Jur opravovať čakárne v zdravotnom stredisku.

Z uvedeného dôvodu nebudú 9-tého a 10-tého mája, ordinovať lekári MUDr. Andel, MUDr. Muchová, MUDr. Trnovec a MUDr. Pavlov.

Mesto Svätý Jur sa Vám ospravedlňuje za toto obmedzenie.

 

Robíme to pre Vás. Ďakujeme za pochopenie

08.04.2019

Mesto Svätý Jur vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa MŠ Felcánová

viac v prílohe tu

04.04.2019

Mesto Svätý Jur informuje rodičov, že zápis detí do Materských škôl zriadených mestom bude v piatok 3. 5. 2019 od 9,00 do 12,00   od 13,00 do 17,00 hod. na prízemí v budove Bábkového divadla - Dr. Kautza 11

 

Rodičia so sebou musia priniesť svoj OP a už vyplnenú :

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ   

tlačivo v DOC

tlačivo v PDF

28.03.2019

MEDICA JUR, s.r.o.

 

MUDr. Pavol Trnovec, PhD.

Praktický lekár pre dospelých - preventívne vyšetrenia, očkovanie, odber krvi, odborné poradenstvo, diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb, ambulantná starostlivosť.

 

Adresa:                 Hergottova 2, Svätý Jur

Kontakt:                 telefón 02/44970303,  e-mail: doktor@medicajur.sk  sestra@medicajur.sk recept@medicajur.sk

Web:                      www.medicajur.sk  už čoskoro

 

Prístrojové vybavenie: EKG, vyšetrenie ABI, vyšetrenie CRP, hemoglobín, stolica na okultné krvácanie, vyšetrenie moču, orientačné vyšetrenie zraku, sluchu, vyšetrenie zvukovodu – otoskop, oftalmoskop, tlakový Holter už čoskoro, INR už čoskoro.

 

Ordinačné hodiny:

a iné zaujímavé informácie nájdete po kliknutí na nadpis.

 

26.03.2019

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU

v Pezinku

     Šenkvická ul. 14, 902 01 Pezinok

 

 

 AJ V BLÍZKOSTI ŠKÔL A ŠKÔLOK ČÍHAJÚ ZLODEJI!

 

                    

             Opätovne sa vyskytol v okrese Pezinok prípad krádeže kabelky z odstaveného vozidla spred materskej škôlky, kedy zlodej využil chvíľu, za ktorú si rodič vyzdvihne dieťa zo zariadenia.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje občanov na to, aby si v žiadnom prípade nenechávali vo vozidle kabelky, doklady a iné cenné veci na sedadlách, pod sedadlami, čo neujde pozornosti číhajúcemu zlodejovi a za krátku chvíľu Vám spôsobí škodu na vozidle a zmocní sa tak Vašich vecí, ktoré ste si tam ponechali bez dozoru.

 

Ak spozorujete podozrivé osoby alebo podozrivé vozidlá, ktoré sa pohybujú v okolí škôl a škôlok, ihneď volajte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.  

25.03.2019

SÚPISNÉ ČÍSLA BUDOV – INFORMÁCIA

 

Mesto Svätý Jur  v súlade so Zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení informuje vlastníkov  budov, že sú  povinní mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom (orientačným číslom) ak je číslo  určené.

Pri kontrole aktuálneho stavu evidencie súpisných čísel bolo zistené, že niektorí majitelia budov si v predchádzajúcom období neprevzali tabuľky označujúce súpisné číslo budovy.

Tieto tabuľky je možné si bezodplatne vyzdvihnúť na Mestskom úrade vo Svätom Jure, 1.poschodie miestnosť č.12. v úradných hodinách, alebo na základe vopred dohodnutého termínu.

Bližšie informácie na tel. č. 02/49202304.

Súpis čísel je uvedený v prílohe tejto informácie.

25.03.2019

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Pezinku

 

 Vážení občania,

 

polícia vyzýva starších občanov k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytol v okr. Pezinok opäť prípad, kedy sa páchateľ vydával v telefóne za rodinného príslušníka a týmto podvodným konaním vylákal od seniorky nemalú finančnú hotovosť.   V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na telefonáty s rodinným príslušníkom (vnuk, syn, brat, synovec), ktorý si bude chcieť od Vás cez telefón požičať peniaze na konkrétny účel s tým, že si však nepríde po ne osobne, ale pošle za seba náhradu (kolegu, kamaráta, kamarátku, asistentku).

 

V žiadnom prípade na takúto pomoc nepristúpte a ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.  

 

 

25.03.2019

Mesto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ľku MŠ Bratislavská.

Podrobnosti TU

18.02.2019

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje,

že  10. a 11.  apríla  2019,  v čase od 14oodo 17oo hod. sa v budove ZŠ uskutoční 

 

 ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať ( cca 33 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.     

zapis-ZS