Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

28.10.2019

Mesto Svätý Jur ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2019.

Od BSK sme  v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 

= individuálne dotácie 1500 € na projekt "Podpora rozvoja športu pre najmenších"

 

z uvedenej dotácie sa z časti financovala stavba detského ihriska pri MŠ Veltlínska

 

BSK-logo

15.10.2019

Mesto zverejňuje k nahliadnutiu:

  1. textovú časť ZaD 2/2014
  2. výkres č. 2
  3. výkres č. 7
01.10.2019

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu

SK58 0200 0000 0041 6729 8353


Ďakujeme za pochopenie

05.09.2019

Mesto Svätý Jur z dôvodu aktualizácie údajov, týkajúcich sa prevádzkarni v meste Svätý Jur, žiada týmto fyzické a právnické osoby prevádzkujúce prevádzkarne v Meste Svätý Jur, aby na Mestský úrad vo Svätom Jure doručili aktuálne údaje prevádzkovej doby svojich prevádzkarní.

 

Uvedené žiadame z dôvodu zistenia rozdielov nahlásenej prevádzkovej doby so skutočnosťou.

 

Zároveň  upozorňujeme aj na povinnosť oznámiť zriadenie prevádzkarne, zrušenie  prevádzkarne,  dočasné uzavretie prevádzkarne. Vzorové tlačivá sa nachádzajú na domovskej stránke mesta Svätý Jur  www.svatyjur.sk  sekcia občan, tlačivá.

 

30.08.2019

Mesto Svätý Jur oznamuje rodičom nové číslo bankového účtu pre školskú jedáleň

 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Prosíme rodičov, aby všetky platby za STRAVU poukazovai už na nové číslo účtu.

 

ĎAKUJEME

28.08.2019
08.07.2019

Mesto Svätý Jur na základe opakujúcich sa sťažností od 1.7.2019 mení spôsob distribúcie vriec na separovaný odpad do rodinných domov.

Vrecia na separovaný odpad  (žlté na plast a modré na papier) budú postupne roznesené do rodinných domov.  6 ks žltých a 6 ks modrých - t.j. na druhý polrok 2019

 

V prípade, že neobdržíte vrecia alebo separujete viac, môžete si ďalšie vrecia prevziať v kancelárií prvého kontaktu na Mestskom úrade.

 

Pripomíname, že v mesiaci júl bude zber v nasledovných termínoch:

Papier (modré vrecia) 19.7.2019

Plasty (žlté vrecia) 24. 7. 2019

 

Ďakujeme za porozumenie a separovanie

04.07.2019

Mesto začína s distribúciou Kompostérov. K dispozícií sú 650 litrové alebo 900 litrové kompostéry. 

 

Kompostér si môžete prevziať v Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00) ak spĺňate nasledovné podmienky:

  • máte trvalý pobyt vo Svätom Jure
  • vlastníte rodinný dom so záhradou vo Svätom Jure
  • riadne si platíte poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zložený kompostér má rozmer cca 1 x 0,8 x 0,25 m a váži cca 20 kg. V Zbernom dvore sú zoznamy obyvateľov, ktorí majú na kompostér nárok. Ak sa v zozname nenájdete, kontaktujte MsÚ (Ing. Fiamová 02/49202303, Ing. Kaufmannová 02/49202314) 

01.07.2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že firma Márius Pedersen zmenila termín vývozu vriec separovaného papiera.

pôvodný termín 4.7.

nový termín 19.7.

11.06.2019

Kompostujem, kompostuješ, kompostujeme

AKO NA TO? ČO TAM PATRÍ?

 

 

Prednášky o kompostovaní pre obyvateľov Svätého Jura

Kedy?   21.6.2019 piatok o 16:00

              21.6.2019 piatok o 18:30

              22.6.2019 sobota o 16:30

Kde?     Obradná miestnosť na 2. poschodí MsÚ Svätý Jur

Lektor   Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

 

 

Čo všetko sa dozviete na prednáške?

 

1. prideľovanie  kompostérov

- podmienky, ktoré treba splniť a spôsob distribúcie kompostérov obyvateľom Svätého Jura                      

2. čo patrí a čo nepatrí do kompostéra

- 45 % komunálneho odpadu sa dá skompostovať. Ktorý to je?                                                               

3. ako sa o kompost starať

- surovinová skladba, veľkosť materiálu, optimálna vlhkosť a dostatok vzduchu                                                                                                                      

4. s čím sa môžete stretnúť

- ako riešiť možné problémy, ako im predchádzať     

 

5. zaslúžená odmena - čierne zlato

- cenný zdroj živín pre záhrady, zlepšenie kvality pôdy, bohatá úroda, návrat organickej                hmoty do prirodzeného kolobehu ako ju efektívne využiť                                                                         

  kompostery