Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

18.02.2019

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje,

že  10. a 11.  apríla  2019,  v čase od 14oodo 17oo hod. sa v budove ZŠ uskutoční 

 

 ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať ( cca 33 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.     

zapis-ZS       

18.02.2019

Materská škola Felcánová bude z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená

od 19.2.2019 do 22.2.2019 (vrátane)

 

Ďakujeme za pochopenie

12.02.2019

Mesto Svätý Jur hľadá dobrovoľníkov do okrskových volebných komisií na prezidentské voľby 1. a 2. kolo (16.3 a 30.3.2019)
V prípade záujmu píšte prosím čím skôr na: msu@svatyjur.sk, 
alebo volajte 02/ 49 202 301

 

aktualizácia:

 

ĎAKUJEME VÁM - už máme dostatok dobrovoľníkov a aj náhradníkov.

 

V prípade Vášho záujmu, Vás radi zaradíme do komisií v ďalších voľbách.

 

 

12.02.2019

Mesto Svätý Jur súrne hľadá výpomoc do školskej jedálne z dôvodu chrípkovej epidémie.

Aspoň na týždeň

kontaktná osoba: Katarína Gaburová Bc., 0908 789 534

11.02.2019

Z dôvodu povinného školenia a obnovovania certifikátov budú referáty:  matrika, overovanie, sociálne služby a evidencia obyvateľstva dňa 12.2.2019 zatvorené 

08.02.2019

Mesto Sv. Jur zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj osobného auta FIAT PANDA

Verejná obchodnú súťaž - podmienky

príloha

31.01.2019

Dobrovoľní hasiči Svätý Jur pozývajú občanov pozrieť cvičenie na tému "záchrana človeka spod prelomeného ľadu"

dátum: nedeľa 3.2.2018  o 13,00 hod

miesto: Śúrsky rybník pri železnici

25.01.2019

Mesto Svätý Jur zverejňuje organizačný poriadok a podmienky pre predajcov počas Svätojurských hodov, ktoré sa uskutočnia od 26.4.2019 do 28.4.2019

 

Organizačný poriadok

Žiadosť pre predajcov

23.01.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  1028/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 22. 1. 2019

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  29. 1. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

23.01.2019


 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov   

 

 

Kód projektu: 310011L477 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Svätý Jur

Zazmluvnená výška NFP: 111 055,00 EUR