Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

07.11.2019

Mesto Svätý Jur upozorňuje obyvateľov ul. Hájniky, Cibická cesta a Pezinské záhumenice, že križovatka ul. Cibická cesta a Pezinské záhumenice bude PLNE UZATVORENÁ pre všetky autá od pondelka 11.11.2019 do štvrtka 14.11.2019

 

Prosíme obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme vyparkovali autá zo svojich rodinných domov (dvorov), odstavili ich na okolité ulice, nakoľko nebude možný vjazd a ani výjazd žiadnym motorovým vozidlom z týchto ulíc v danom čase.

 

Mesto  bude vykonávať rekonštrukciu danej križovatky.

 

ĎAKUJEME za pochopenie

05.11.2019

V nedeľu  10.11.2019 o  17,00 na námestí vo Svätom Jure sa pohne sprievod detí a ich rodín so svetielkami, lamponmi, či doma vyrobenými lampášmi po tradičnej trase hore Prostrednou ulicou až po nádvorie farského kostola Sv. Juraja

viac na plagáte: 

Sv-Martin-2-

05.11.2019

Pozývame Vás na divadelné predstavenie: 

Divadlo na stoličkách: VEČER V ZLATEJ JAME

Povesti, zvyklosti a skúsenosti vo svätojurskom nárečí

 

Kedy: Sobota, 30. novembra 2019 o 18:00

Kde: AINova/Infocentrum, Prostredná 64

 

30.10.2019

Mesto Svätý Jur - Mestský úrad zverejňuje výberové konanie na voľné pracovné miesto - pokladník.

 

Celý text vyhlásenia tu: 

30.10.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  5. 11. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta

28.10.2019

Mesto Svätý Jur ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2019.

Od BSK sme  v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 

= individuálne dotácie 1500 € na projekt "Podpora rozvoja športu pre najmenších"

 

z uvedenej dotácie sa z časti financovala stavba detského ihriska pri MŠ Veltlínska

 

BSK-logo

28.10.2019

Academia Istropolitana Nova a Mesto Svätý Jur Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Svätého Jura STANA JENDEKA  "Malebný Svätý Jur

dátum: 22. 11. 2019 o 18,00

miesto: Prostredná 64, Svätý Jur

2019-10-vystava-svaty-jur-pozvanka-01

23.10.2019

Mesto umožňuje svätojurským občianskym združeniam, drobným podnikateľom, vinohradníkom, vinárom, domácim výrobcom predávať svoje výrobky (produkty) počas Vianočných trhov.

 

V prípade záujmu o takýto predaj treba vyplniť prihlášku a doručiť ju do podateľne mestského úradu, prípadne zaslať emailom na: zuzana.prockova@svatyjur.sk

 

Počet miest je limitovaný.

 

Prihláška tu: 

22.10.2019

Občianske združenie MOZAIKA pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na poobedie s dobrou knihou

 

Kedy: 27.10. o 15,30

kde: Prostredná 47A

letak-Grip

17.10.2019

Pozývam všetkých občanov mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 23.10.2019 od 17,00 do 19,00 hod v sobášnej sále Mestského úradu. Na tomto stretnutí sa môžete opýtať na všetko čo Vás zaujíma, môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripomienky.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta