Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

14.01.2016

20160114152514948_0001

25.03.2015

Elektronicky-A4-plagat_final

02.12.2014

Ako postupovať pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom územía ochrannom pásme?

 

Základné kroky vlastníka nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou,

ale nachádza sa v pamiatkovom území alebo ochrannom pásme:

 

Rozhodnutie KPÚ k úprave nehnuteľnosti je povinný vyžiadať si vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky.

 

K žiadosti o rozhodnutie (stanovisko) o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme priloží vlastník zámer úpravy nehnuteľnosti.

Žiadosť spracováva vlastník v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

Súčasti žiadosti podľa § 32 ods. 6:


VIAC SA DOZVIETE TU

 

alebo aj 

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf

11.08.2013

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (vinice, sady, záhrady, TTP..) na dôsledné dodržiavanie najmä ustanovení zákona § 3 ods. 1 písm a), b) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností pôdy a na ochranu pred jej poškodením a predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dodržiavaním starostlivosti o poľnohospodárske pozemky sa zamedzí ich znehodnocovaníe a degradácia.

12.03.2012
Z dôvodu, že mnohé zásielky sa vo Svätom Jure nedajú riadne doručiť adresátovi, Mestský úrad požiadal Slovenskú poštu o spoluprácu a preto vyzývame občanov mesta Svätý Jur, aby si riadne označili svoj dom/bytový dom - príslušným číslom, zabezpečili označenú poštovú schránku a pod...

 

LIST Slovenskej POŠTY PODROBNOSTI v prílohe
LIST Mesta Svätý Jur k označovaniu domov/bytov
«« na začiatok « naspäť [ 4 / 4 ] ďalej » na koniec »»