Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

11.08.2013

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (vinice, sady, záhrady, TTP..) na dôsledné dodržiavanie najmä ustanovení zákona § 3 ods. 1 písm a), b) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností pôdy a na ochranu pred jej poškodením a predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dodržiavaním starostlivosti o poľnohospodárske pozemky sa zamedzí ich znehodnocovaníe a degradácia.

12.03.2012
Z dôvodu, že mnohé zásielky sa vo Svätom Jure nedajú riadne doručiť adresátovi, Mestský úrad požiadal Slovenskú poštu o spoluprácu a preto vyzývame občanov mesta Svätý Jur, aby si riadne označili svoj dom/bytový dom - príslušným číslom, zabezpečili označenú poštovú schránku a pod...

 

LIST Slovenskej POŠTY PODROBNOSTI v prílohe
LIST Mesta Svätý Jur k označovaniu domov/bytov
«« na začiatok « naspäť [ 5 / 5 ] ďalej » na koniec »»