Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

24.09.2019

 Zmesový objemný odpad

pondelok 7.10. 2019 na ulici Hradištná (bývalá otáčka autobusov) a pri Scheidlinovej záhrade

utorok 8.10. 2019 na  ulici Hergottova (bývalá knižnica) a na ulici Bernolákova (pod schodmi)

streda 9. 10. 2019 pri cvičnom futbalovom ihrisku (križovatka ulíc SNP a Kozmonautov) a v  lokalite Kačačnice na  ulici Pannónska (na veľkom parkovisku)

Kontajnery budú do týchto lokalít pristavené vždy po 14:00 hod a odvezené v nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách.

 

Zber dreveného objemného odpadu

štvrtok 10.10.2019: Hradištná, Podhradie, Pri peci, Mariánska cesta, Horné predmestie, Gaštanová, Hanzlíčková, Družstevná, Letohradská, Dr.Kautza Bratislavská, Felcánova, Sasinkova, Hergottova, Mikovíniho, Prostredná, Pezinská, Krajinská cesta, J. Cubínka, Zuby, Žabky, P.O.Hviezdoslava, M. Kukučína, F. Kráľa, Bernolákova, Kúpeľné.

štvrtok 17.10.2019: Hájniky, Cibická cesta, Partizánska, Dukelská, Mierová, A.Dubčeka, Kollárova, Kozmonautov, Staničná, Športová, SNP, Šúrska, Štúrova, 1.mája, Pri štadióne, Nová Pezinská, Pannónska, Muškátová, Tramínová, Silvánska, Rulandská, Veltlínska.

Odpad z dreva treba uložiť v príslušný deň najneskôr do  8.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

 

Zber železa

štvrtok 24.10.2019

Odpad zo železa treba uložiť v  príslušný deň najneskôr do 9.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

Zber BIO odpadu zo záhrad

piatok 18.10.2019: Pri štadióne 26 (za bytovým domom) a Kačačnice (ulica Pannónska parkovisko)

piatok 25.10.2019: Scheidlinova záhrada 

Kontajnery budú na miesta pristavené vždy v deň zberu po 14:00 hod a odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

24.09.2019

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

 

Ďakujeme za pochopenie

24.09.2019

Dňa 26.9.2019 (štvrtok) v čase od 16.00 do 19.00 Vám budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Krajinská, Zuby, Slnečná, Svätojánska, Ulica J.Cubínka, Horné predmestie,

Družstevná, Hanzlíčkova, Gaštanová, Letohradská.

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

23.09.2019

Mesto Svätý Jur opäť rozdá 50 ovocných stromčekov


Pre pozitívny ohlas v minulom roku, aj tento rok Mesto Svätý Jur poskytne mladé jablone, hrušky, slivky a čerešne do záhrad svojim obyvateľom. Mesto Svätý Jur sa rozhodlo bojovať voči suchu a extrémnym teplotám výsadbou zelene nielen na verejných priestranstvách. V období október-november 2019 venuje svojim obyvateľom, ktorí prejavia záujem, 50 ovocných stromčekov na výsadbu do záhrad. O ovocné stromčeky môžete písomne požiadať na Mestskom úrade vo Svätom Jure osobne, malom msu@svatyjur.sk alebo písomne. Stačí, keď splníte nasledujúce podmienky:

1. ste majiteľom nehnuteľnosti v zastavanom území mesta Svätý Jur

2. zároveň máte vo Svätom Jure trvalý pobyt.

Jeden žiadateľ môže požiadať maximálne o dva stromčeky. Do žiadosti uveďte aj telefonický kontakt.

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí v minulosti stromček nedostali.

 

Zatiaľ zisťujeme len záujem obyvateľov o stromčeky a jednotlivé druhy

23.09.2019

Hradisko_2019_plagat-DEF

20.09.2019

Mesto Svätý Jur oznamuje výberové konanie na miesto učiteľ v MŠ

 

podmienky TU

17.09.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  13157/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 16. 9. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  24. 9. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

17.09.2019

Dňa 19.9.2019 (štvrtok) v čase od 16.00 do 19.00 Vám budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Prostredná, Pezinská nepárne čísla 29-53 a párne čísla 50-86, Mikovíniho.

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

16.09.2019

Den_radosti_WEB_a

16.09.2019

JH-2019_A2_svjur

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 5 ] ďalej » na koniec »»