Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

14.08.2019

Dovoľujeme si občanov informovať o zmenách v autobusovej doprave od 1.9.2019

 

Od 1.9.2019 bude doplnená autobusová zástavka železničná stanica

Vznikne aj čisto "Jurský autobus"  so zástavkami : Kačačnice - MsÚ - Krajinská cesta - železničná stanica

 

Podrobný popis zmien nájdete : 

http://www.svatyjur.sk/content/doprava

 

12.08.2019

DOVOLENKA MUDr. Pavol Trnovec, PhD.

12.-13. 08. 2019

Zastupuje: MUDr. Zuzana Vozárova, MEDICINA HUMANA, s.r.o.

Ordinácia:
Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, 0907 771076
Zdravotná sestra: Andrea Čavojská

 

01.08.2019

Výberové konanie na pracovné miesto: vedúci/vedúca školskej jedálne

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúceho/vedúcej školskej jedálne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod., prípadne ekonomické   vzdelanie z praxou v školskej jedálni)

viac Tu

vo formáte PDF

29.07.2019

Hradisko

24.07.2019

Hubert_19_pozvanka

22.07.2019

Mesto Svätý Jur opätovne organizuje Hubertové slávnosti pri burčiaku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 7.9.2019

Súťažné podmienky a prihlášku nájdete tu: 

 

Prihlášky je potrebné doručiť do 28.8.2019 na email:

kamil.pajer@upsvr.gov.sk        resp. msu@svatyjur.sk

gulas-foto

22.07.2019

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky (pripomienky), aby ste ich zaslali na email: radana.majernikova@svatyjur.sk najneskôr do 15.8.2019

Mesto tieto pripomienky spracuje a kompletne zašle BSK, BID a firme Slovak Lines a.s.

 

22.07.2019

Dovolenka MUDr. Pavol Trnovec, PhD. 19.-29.07. 2019.

 

V dňoch 19.-29.7. 2019 budem mať naše ambulancie bez služby lekára.

V týchto dňoch ma zastupuje MUDr. Zuzana Vozárova, Medicina Humana, s.r.o. Pezinok, Holubyho 41, tel.: 033 / 641 10 42, mob.: 0907 771 076 http://www.vozarova.sk/ 

Zdravotná sestra,  pani Mária Zimová bude na ambulancií vo Svätom Jure prítomná v dňoch 19.7. a 24.-26.7. 2019.

Príjemné prežitie leta a veľa zdravia,

Pavol Trnovec

08.07.2019

Mesto Svätý Jur na základe opakujúcich sa sťažností od 1.7.2019 mení spôsob distribúcie vriec na separovaný odpad do rodinných domov.

Vrecia na separovaný odpad  (žlté na plast a modré na papier) budú postupne roznesené do rodinných domov.  6 ks žltých a 6 ks modrých - t.j. na druhý polrok 2019

 

V prípade, že neobdržíte vrecia alebo separujete viac, môžete si ďalšie vrecia prevziať v kancelárií prvého kontaktu na Mestskom úrade.

 

Pripomíname, že v mesiaci júl bude zber v nasledovných termínoch:

Papier (modré vrecia) 19.7.2019

Plasty (žlté vrecia) 24. 7. 2019

 

Ďakujeme za porozumenie a separovanie

04.07.2019

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

 

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 5 ] ďalej » na koniec »»