Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.12.2018
Dotácia z Ministerstva vnútra SR

Mesto Svätý Jur dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 9.975,- € na Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice DHZO Svätý Jur a súvisace inžinierske práce.