Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

11.05.2018
Dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja

Mesto Svätý Jur ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2018.

Od BSK sme  v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu získali  dotáciu vo výške 10.500,- € na projekt  „Skanzen – vybudovanie rozhľadne pri vinohradníckom chodníku“

 

Zároveň nám Bratislavský samosprávny kraj v rámci individuálnej dotácie poskytol dotáciu vo výške 2500,- € na projekt „Svätojurské hody, podpora kultúrnych a umeleckých tradícií“

 BSK-logo