Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

31.07.2017
Generálny pardón BVS

Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

 

http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/bratislavska-vodarenska-spolocnost-udeluje-generalny-pardon-2.html

 

tlačivá

informácie